Agendawijzer

Lokale omroep

Raadsnummer: 23229

Geschreven op: 13-09-2023 | Laatst bewerkt op: 03-11-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:stick figure met microfoon

Er kan maar één lokale omroep zijn, de gemeenteraad moet een advies uitbrengen over wie dat mag gaan doen.


Waar gaat het over?

Almere heeft een verschillende lokale media. Ze bieden verschillende programma's aan, soms journalistiek, soms wat meer entertainment. Ze zijn altijd online te vinden, maar er is er één die zich dé lokale omroep van Almere mag noemen en die ook op radio en televisie mag uitzenden. Dat mag er (van de wetgever) maar één per gemeente zijn. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is de instantie die zendtijd toewijst voor een lokale omroep. Om uit te mogen zenden, stelt het CvdM een aantal voorwaarden aan de omroep. Een omroep moet een bepaald percentage aan programma's zelf produceren. Ook moet de inhoud van de programma's in z'n totaliteit aan minimaal 50 procent aan de zogenoemde ICE-norm te voldoen. Deze norm staat voor Informatie, Cultuur en Educatie en dient gericht te zijn op de gemeente waar de omroep uitzendt. Lokale omroepen onderscheiden zich van regionale stations door zich specifiek te richten op lokaal of streeknieuws, maar ook door bijvoorbeeld het presenteren in een lokaal/streek dialect en de directe band met luisteraars in de betreffende regio. 

Omdat er dus maar één lokale omroep kan zijn en er soms meer kandidaten zijn, moet er gekozen worden. Het commissariaat verlangt dat een gemeente ruim van tevoren aangeeft wat zij belangrijk vindt en waarop zij een de keuze gaat baseren. Zodat kandidaat-omroepen zich daarnaar kunnen schikken. Het college College = college van B&W liet daarom toetsingscriteria opstellen, aan de hand waarvan de raad kan beoordelen aan welke kandidaat lokale omroep zij voorkeur willen geven. In deze ronde gaat het dus alleen nog over de criteria. Als die zijn vastgesteld, kunnen kandidaat-omroepen zich aanmelden en daarna moet de raad kiezen.

Waarom praat de raad hierover?

Landelijke en regionale publieke omroepen krijgen geld van van het Rijk, maar gemeenten moeten zelf voor de bekostiging van een  eigen lokale publieke omroep zorgen. Elke gemeenteraad mag zelf beslissen hoeveel geld ze eraan willen uitgeven. Ook is een van de eisen van het commissariaat dat de gemeenteraad van een gemeente een advies uitbrengt over de media-instelling die hun voorkeur geniet. Logisch dus dat de raad het eerst eens moet worden over de toetsingscriteria.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=toetsingskader%20media-instelling&sort=date_desc

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

9 november 2023 - Plenair, besluit.

  • Amendement: Financiële jaarstukken bijvoegen (23229.001) AANVAARD 28/16
  • Amendement: Toetsingskader lokale publieke media-instelling (23229.002) VERWORPEN 6/38
  • Motie: Proces aanwijzing lokale publieke media-instelling (23229.03) VERWORPEN 19/25
  • Raadsvoorstel Toetsingskader lokale publieke media-instelling (23229) AANVAARD 38/6
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Kunst en cultuur
Tags: media
Raadsnummer : 23229