Agendawijzer

Maatschappelijk verantwoorden: JGZ Almere

Geschreven op: 26-05-2023 | Laatst bewerkt op: 16-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Zwart/wit foto van een sombere zittende jongeman in spijkerbroek

Een delegatie van de raad sprak met JGZ Almere en bespreekt nu de bevindingen met de hele raad.

Vorige week stelde de raad een groot aantal vragen. Daarom kreeg de wethouder de kans om daar bij de start meteen op te reageren. Samenwerking was daarbij het sleutelwoord. En die kan een stuk beter, bijvoorbeeld door meer aansluiting te vinden bij de medische wereld.

Overbruggingszorg kwam ook aan bod. Kun je al iets doen voor jongeren terwijl ze nog op de wachtlijst staan? Want doe je niks, dan worden de problemen alleen maar groter. De verantwoordelijk daarvoor ligt bij de zorgaanbieders, maar die slagen er onvoldoende in om dit tot een succes te maken.

Het is duidelijk dat de raad en het college samen aan de slag gaan om de jeugdzorg te verbeteren. Zo willen ze inspiratie opdoen bij succesverhalen in andere gemeenten. En om beter overzicht te krijgen over alle uitdagingen ontvangt de raad binnenkort een brief van de wethouder. Daarmee is het onderwerp voorlopig voldoende besproken.


Waar gaat het over?

Onder de noemer maatschappelijk verantwoorden praat de raad elk jaar met een maatschappelijke instellingen in de stad. Maar het gesprek gaat dan niet over feiten en cijfers of over rapportages en financiële verantwoording afleggen. Dat is meer een taak van de gemeente (verantwoording van het college College = college van B&W ). Nee, de raad praat met de instellingen over hoe het nu gaat, wat het effect is van hun inspanning, waar ze tegenaan lopen, welke oplossingen ze zien, hoe ze verder willen en ga zo maar door. Het is veel meer een gesprek van partners die samen iets in de stad willen bereiken en die zoeken hoe ze dat samen het beste kunnen doen. De raad is als volksvertegenwoordiging voor de maatschappij actief. Daarom noemen we het maatschappelijk verantwoorden.
Het is niet de hele raad die op bezoek gaat, maar een groep raadsleden: een delegatie. Deze groep rapporteert aan de raad, zodat wel de hele raad er kennis van kan nemen én bij eventuele toekomstige raadsbesluiten beter beslagen ten ijs kan komen.

De maatschappelijke organisatie met wie de raad dit jaar in gesprek ging is JGZ Almere. Deze organisatie is een samenwerking van GGD Flevoland en Zorggroep Almere. Gezamenlijk bieden ze jeugdgezondheidszorg aan alle kinderen van 0 tot 18 en aan hun ouders/verzorgers. Op 14 april 2023 is een vertegenwoordiging van de Raad van Almere zo'n maatschappelijk gesprek aangegaan met vertegenwoordigers van JGZ Almere. De delegatie van de raad stelde een rapport op en vanavond wordt dat verslag besproken en is er ruimte voor verhelderende vragen. Hierbij zijn Jan Herweijer en Jennie Huizing namens de JGZ Almere aanwezig. Namens de raad van Almere geven Meke Smeulders en Aileen Oostveen een toelichting op het gevoerde gesprek. Jordy Hulzebosch en Annette Raijer zijn eveneens beschikbaar voor vragen.

Deze carrouselbespreking is niet politiek van aard, het gaat om kennis en inzicht. Maar als raadsleden na deze bespreking een politiek vervolg willen, kan die op een volgende Politieke Markt met een portefeuillehouder worden komen.

Waarom praat de raad hierover?

De raad vindt het ook zijn verantwoordelijkheid om met 'de maatschappij' in gesprek te blijven over hoe het gaat en wat we met elkaar kunnen doen om deze stad steeds beter en mooier te maken.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.
https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=maatschappelijk%20verantwoorden&sort=date_desc

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: