Agendawijzer

Onderwijshuisvesting

Geschreven op: 28-09-2023 | Laatst bewerkt op: 29-09-2023 | Status onderwerp: op de agenda geplaatst voor 1e bespreking

Foto van een waarschuwingsbordje in een woonwijk: schoolgebied

Almere blijft groeien en dus zijn ook steeds meer scholen nodig. Hoe pakken we dat aan?

28 september 2023 - Het presidium heeft zich voorgenomen om op 9 november een Buitenmarkt (een PM ergens in de stad) in Almere Haven te doen. Onderwerp is, heel toepasselijk, onderwijshuisvesting. Het gaat over de grote opgave om al die schoolgebouwen in de stad in een goede staat te houden. Daar wilt u misschien wel over meepraten of in elk geval weten hoe erover gedacht wordt.

Dus, noteer vast in uw agenda:

9 november 2023, De Meergronden, Marktgracht 65, 1352 AL Almere. Tijdstip: 19.00 - 21.00 uur.

Raadsleden praten over de 'renovatieopgave onderwijshuisvesting' in de Meergronden. Voorafgaand aan dit gesprek bezoeken raadsleden en fractieassistenten twee bassischolen (de Loofhut & de Polderhof) om meer te weten te komen over dit onderwerp. Die bezoeken zijn dus alleen voor raadsleden en fractieassistenten. Maar 's avonds is er een openbare Buitenmarkt in de Meergronden waar we u heel graag bij willen hebben. Als inwoner, oud-leerling, leerling, leraar of betrokkene, kom erbij. 

Wilt u alleen komen luisteren, kunt u gewoon binnelopen. Wilt u inspreken, moet u zich tijdig aanmelden.

 


Waar gaat het over?

Almere groeit gestaag door, dus moeten er ook steeds meer scholen komen en dus ook schoolgebouwen. Dat laatste is een taak van de gemeente. Maar niet alleen dat, bestaande schoolgebouwen moeten ook goed op orde worden gehouden. Omdat Almere in korte tijd hard is gegroeid en dus veel schoolgebouwen kort na elkaar zijn gebouwd en in gebruik genomen, moeten ze ook allemaal kort na elkaar worden opgeknapt. Al met al een flinke opgave voor de gemeente.

De raad krijgt van de gemeente telkens voorstellen als er nieuwe schoolgebouwen bij moeten komen, want de raad moet de financiën goedkeuren. Dus dan praat de raad over dat onderwerp vanuit een maatschappelijk stantpunt maar vanuit een financieel prikkel. Maar misschien is het een goed idee om hier eens over te praten zonder directe financiële aanleiding. Zodat de raad meer inzicht krijgt in de uitdagingen en mogelijkheden. Ook kan het interessant zijn naar wat buurgemeente Amsterdam doet. Zij deden een grote aanbestedingen voor veel scholen tegelijk, zodat inspanningen en kosten zo slim mogelijk worden benut. Almere zou daaraan kunnen meedoen.

Waarom praat de raad hierover?

Twee raadsleden stellen voor (in een agendavoorstel) om er met raad en college College = college van B&W over te praten.

Waar vind ik de stukken?

Onderwijshuisvesting is een zeer veelbesproken onderwerp. Zoekt u in documentwijzer zélf breder; op onderwijshuisvesting, dan krijgt u veel meer gerelateerde resultaten die u misschien interessant vindt. Maar -helaas- krijgt u daar juist deze agendering 23212 dus niet. We blijven leren en verbeteren. In het najaar werken wij weer aan de zoekprocessen van onze documentwijzer.

Voor specifiek de agendering van dit moment: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=23212&sort=date_desc

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: schoolgebouwen
Raadsnummer : 23212