Agendawijzer

Oosterwold, afvalwater

Raadsnummer: 23225

Geschreven op: 19-04-2023 | Laatst bewerkt op: 27-10-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Bouwgebied met rioolleidingbuizen

De riolering in Oosterwold is een punt van zorg voor de gemeente. Niet alleen zijn er veel kosten mee gemoeid, het is ook ingewikkeld om het probleem op te lossen. De gemeente heeft nu een plan van aanpak gemaakt.


Waar gaat het over?

In Oosterwold ging en gaat heel veel anders dan in andere wijken in Almere (en de rest van Nederland). Dat is al sinds het begin in 2012. Zo ook met het afvalwater, c.q. de riolering. In 2022 werd duidelijk dat niet alles kan en mag, wat tien jaar eerder werd bedacht. Het blijkt dat er achteraf riolering moeten worden aangelegd. Dat is een grote en kostbare opdracht.

De gemeente kan dit niet alleen, ook de provincie en het waterschap hebben een rol. Dus het zijn gemeentebestuur, provinciebestuur en waterschapsbestuur die er wat mee doen. Vandaar dat gesproken wordt over Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT).

Deze situatie is natuurlijk niet zomaar ontstaan en je lost het ook niet even snel op. Dat willen we u natuurlijk graag uitleggen. Maar in het voorstel aan de raad legt het college College = college van B&W eigenlijk heel kort en duidelijk uit hoe het zo is gekomen én hoe zij denkt dat we eruit kunnen komen. Zo'n goed geschreven raadsvoorstel gaan wij op onze site niet napraten. Leest u gewoon het voorstel zelf.

Waarom praat de raad hierover?

De veranderingen zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Almere en er zijn veel kosten mee gemoeid. Dus moet de raad hierover de beslissingen nemen (ook al zijn er ook dingen die gewoon wettelijk móeten).

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=oosterwold%20afvalwater&sort=date_desc

De zoekopdracht in onze documentwijzer is: oosterwold afvalwater. In het verleden publiceerden wij diverse artikelen waarin het woord riolering werd gebruikt. Uw redactie denk dat afvalwater een betere term is, daarom passen wij die oude artikelen in de komende tijd ook aan.


 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Raadsvoorstel Fasering, verrekening en dekking afvalwaterzorg Oosterwold (23225) AANVAARD 43/0

Motie ChristenUnie, Leefbaar Almere, AP/OPA, SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, GroenLinks, CDA, PVV en D66: Onafhankelijke bemiddelaar/begeleider (23225.001) AANVAARD 41/2