Agendawijzer

Schoolgebouwen (IHP)

Geschreven op: 01-12-2021 | Laatst bewerkt op: 07-07-2023 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Foto van de ingang van schoolgebouw de Meergronden met een leerling met een mondkapje op.

De (meeste) schoolgebouwen in Almere zijn eigendom van de gemeente. Ze moeten worden gebouwd, onderhouden en soms gerenoveerd of vernieuwd.

20 juli 2023 - Aan de wegingstafel besloot de raad dat hij hierover eerst wil praten, voordat er besloten kan worden. Het presidium zoekt een geschikte datum.


Waar gaat het over?

Scholen zijn zelfstandige organisaties, maar de (meeste) schoolgebouwen zijn van de gemeente. Almere is in 45 jaar snel gegroeid en er zijn in die korte tijd veel schoolgebouwen neergezet. Veel daarvan komen nu in aanmerking voor renovatie of vervanging. Er zijn ook veel nieuwe scholen nodig: in Poort, Nobelhorst, Oosterwold en Pampus. Dit gaat allemaal voer scholen voor basisonderwijs, voorgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Al met al ligt er voor de gemeente een grote en dure taak om dat allemaal te doen. Logisch dus dat het college College = college van B&W hiervoor een goed doordacht plan maakt. Dat heet het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Waarom praat de raad hierover?

De raad heeft 'budgetrecht', dat wil zeggen: de raad mag bepalen hoeveel geld waaraan wordt uitgegeven. Het college komt met voorstellen. Maar de raad kan zelf ook onderwerpen op de agenda zetten.

Waar vind ik de documenten?

In onze documentwijzer. Maar wees gewaarschuwd; de gemeente is niet heel consequent in het betitelen van de documenten, zelfs onze superintelligente zoekmachine heeft het er moeilijk mee. Ook omdat de documenten soms wat minder begrijpelijk zijn geschreven.

Dit voorstel aan de raad (wijziging): https://almere.notubiz.nl/document/12962161/3/1_Wijziging+Verordening+voorzieningen+huisvesting+onderwijs+gemeente+Almere+2017+%2823191%29+RAADSVOORSTEL

De link naar de resultaten van documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=onderwijshuisvesting

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: gemeente, onderwijs
Raadsnummer : 23191 RV110