Agendawijzer

Strategische aankoop Havenhoofd 7 Almere Haven

Raadsnummer: 24041

Geschreven op: 09-02-2024 | Laatst bewerkt op: 16-02-2024 | Status onderwerp: in behandeling

Afbeelding:Almere haven

Aankoop van het perceel Havenhoofd 7 in Almere Haven

Waar gaat het over?

De gemeente Almere overweegt de aankoop van het perceel Havenhoofd 7 in Almere Haven, voormalig locatie van restaurant Veerhuys. Dit plan komt na een langdurig proces waarin de oorspronkelijke ontwikkelingsplannen van HBA Projectontwikkeling voor een appartementencomplex op deze locatie weerstand ondervonden van omwonenden. Alternatieve locaties en ontwikkelingsplannen zijn verkend, waaronder bouwveld 8 in Olympiakwartier Oost, om tot een oplossing te komen die beter ontvangen wordt door de gemeenschap.

Waarom praat de raad hierover?

De discussie richt zich op het bereiken van een maatschappelijk acceptabele oplossing voor de ontwikkeling van de locatie Havenhoofd 7. Door de aankoop kan de gemeente Almere volledige controle uitoefenen over de toekomstige ontwikkeling van dit perceel, met als doel ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en de leefomgeving van de inwoners te verbeteren. De gemeenteraad is betrokken bij de besluitvorming om de financiële en maatschappelijke gevolgen van deze strategische aankoop zorgvuldig te wegen.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Havenhoofd&sort=date_desc


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Een raadslid startte de vervolgbespreking op 11 april met een orde voorstel. Na de bespreking van de drie moties wilde het raadslid in beslotenheid verder spreken over de geheime bijlage bij het raadsvoorstel. De raad stemde met dit orde voorstel in. ?

De plaatsvervangend portefeuillehouder heeft aan de raad toegezegd over 8 weken met een procesvoorstel te komen richting de raad. Waarbij het college de inhoudelijke punten van de raad uit de moties en de bespreking meeneemt. Dit betekent dat het college de genoemde punten door de raad in samenhang in kaart brengt. Zodat duidelijker wordt wat dit uiteindelijk betekent voor de ontwikkeling van Havenhoofd 7. De deadline voor het college is 7 juni en de raad wordt hierover middels een raadsbrief geïnformeerd. Hierop volgend kan de raad dan zelf besluiten of een eventuele vervolgagendering gewenst is.

Naar aanleiding van de bovenstaande toezegging zijn alle moties ingetrokken. Hierna volgde een bespreking in beslotenheid. Er vindt nog een vervolgbespreking in beslotenheid plaats, waarbij de raad de wens heeft uitgesproken dat dan de verantwoordelijke portefeuillehouder aanwezig is.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags:
Raadsnummer : 24041