Agendawijzer

Veiligheidsregio Flevoland - financiën

Geschreven op: 26-05-2023 | Laatst bewerkt op: 26-05-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto dichtbij van blauw politie zwaailicht

De veiligheidsregio heeft voorstellen voor de jaarstukken 2022, de programmabegroting 2024 en wijzigingen op de lopende begroting.

1 juni 2023 - De raad vond bespreking niet nodig, dus over het onderwerp kon de raad diezelfde avond stemmen.

  • Raadsvoorstel Veiligheidsregio Flevoland: jaarstukken 2022, programmabegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 (23136) AANVAARD 36/6

Dit onderwerp staat op de wegingstafel. U kunt komen inspreken.


Waar gaat het over?

De raad moet over diverse financiële stukken van de Veiligheidsregio Flevoland besluiten. Eerst moet hij er wat van vinden. Dat heeft het college College = college van B&W al voorbereid. Ambtenaren hebben de stukken bestudeerd en adviseren hoe de raad erop zou kunnen reageren (met een zienswijze Met een zienswijze laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt. ).

Op het voorstel rust een fatale termijn van 15 juni a.s.. Het presidium wijst de raad erop dat op 13 juli a.s. aan de regiotafel een gesprek plaatsvindt met de Veiligheidsregio. Maar dit staat los van het voorgestelde besluit en is een meer verdiepend gesprek over de verschillende vraagstukken en ontwikkelingen en daarmee het inzicht voor de raad in het functioneren van het samenwerkingsverband. ?

Waarom praat de raad hierover?

Het is een regionale samenwerking op het gebied van veiligheid. Behalve dat de raad praat over wat die samenwerking moet opleveren, zijn er natuurlijk ook kosten aan verbonden. De raad gaat over de budgetten van de stad.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=23136&sort=date_desc

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Samenwerkingen regionaal en internationaal
Tags: financien, veiligheid
Raadsnummer : 23136