Agendawijzer

Veiligheidsregio Flevoland waarborgfonds

Raadsnummer: 23135

Geschreven op: 26-05-2023 | Laatst bewerkt op: 14-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van ambulances en paramedici.

Door een fonds op te richten, kunnen veiligheidsregio risico's gezamenlijk beter afdekken.


Waar gaat het over?

Almere maakt deel uit van de veiligheidsregio Flevoland. In heel Nederland zijn er 25 van die regio’s. De voorzitters vormen samen het Veiligheidsberaad. Op 16 december 2022 nam het Veiligheidsberaad het principebesluit om een landelijke Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s op te richten. Daarmee kunnen de veiligheidsregio’s in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen gezamenlijk dragen.

Waarom praat de raad hierover?

Zo'n fonds levert zekerheid op, maar kost natuurlijk ook geld. De raden in de regio kunnen daarom wensen en/of bedenkingen inbrengen. Maar het voorstel van de het college College = college van B&W is om hiervan geen gebruik te maken. Overigens, ook op dit voorstel rust een fatale termijn van 15 juni a.s..

U vindt de stukken met onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=23137&sort=date_desc

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

15 juni 2023 - Carrousel en plenair.

Eerst besprak de raad dit onderwerp in een carrouselbespreking. Daarin besloot hij dat er diezelfde avond over gestemd kon worden. Dat moest ook, want de gemeente moest uiterlijk de 15e met haar antwoord komen.

  • Raadsvoorstel Veiligheidsregio Flevoland: oprichting en deelname in landelijke Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s (23135) AANVAARD 42/0