Agendawijzer

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Raadsnummer: 23227

Geschreven op: 13-09-2023 | Laatst bewerkt op: 06-10-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de ingang van een gymzaal in Almere Haven

144 gebouwen die van de gemeente zijn kunnen worden verduurzaamd.


Waar gaat het over?

De gemeente is eigenaar en beheerder van heel wat vastgoed in onze stad. Het zijn 358 gebouwen: scholen, parkeergarages, kantoren, sporthallen, cultuur en commercieel. Ook al zijn we nog een jonge stad, heel wat van die panden zijn niet erg energieneutraal. De gemeente heeft een plan geschreven om zoveel mogelijk panden te duurzamer te maken.

In het plan leggen de ambtenaren omstandig uit waarom het noodzakelijk is om te verduurzamen. Het klimaat maakt het nodig en ook komen er steeds meer wettelijke verplichtingen om gebouwen energieneutraler te maken. Niet alle 358 gebouwen worden aangepakt, want soms is er weinig verbetering te verwachten of staan de kosten niet in verhouding tot de financiële en/of klimatologische opbrengst. Toch is voor de 144 gebouwen die ze wel willen aanpakken al bijna 100 miljoen euro nodig. Een klein beetje van die investering kan worden terugverdiend (lagere energiekosten), maar de grootste winst is klimatologisch: zo'n 70% CO2 reductie. Per saldo zal niet al het geld kunnen worden terugverdiend, omdat de afschrijvingstermijn van gebouwen soms korter is dan de terugverdientijd. 

De gemeente bedacht een routekaart om zichzelf, de raad en de inwoners een helder inzicht te bieden in de redenen en argumenten om de verschillende gebouwen aan te pakken. Een goed leesbaar stuk, waarin u misschien een nieuw woord leert: 'rompkrediet'. 

Waarom praat de raad hierover?

Het is de taak van uw volksvertegenwoordiging om toe te staan dat de gemeente investeringen doet. Daarom stelt het college College = college van B&W in het raadsvoorstel in detail voor waaraan en hoe het geld besteed wordt.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=verduurzaming

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

23 november 2023 - Plenair, besluit. 

Raadsvoorstel Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Almere (23227) AANVAARD 34/9