Agendawijzer

Vergunninghouders huisvesten

Geschreven op: 19-04-2023 | Laatst bewerkt op: 21-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van hand met huissleutel en deur

De gemeente is verplicht om vergunninghouders woonruimte te bieden. Ze had al eerder een plan naar de provincie moeten sturen, maar deed dat niet. Nu moet het plan er vóór 2 juni komen.

21 september - De ingediende motie stelt dat het onwenselijk  is dat statushouders langer dan zes maanden in hotels wonen. Het college moet er dan ook alles aan doen om dit te voorkomen.

Maar de meeste raadsleden vonden de motie niet zo nodig. Want alles wat het college kán doen, doet het al. Wat voegt een motie dan nog toe? De wethouder bevestigde ditt. Alleen in geval van uiterste nood slapen statushouders in een hotel. En soms kan het juist een uitkomst bieden. De indiener was tevreden met het antwoord van de wethouder en trok zijn motie in.

Het onderwerp komt op 11 mei op de agenda.


Waar gaat het over?

Vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Gemeenten hebben van het Rijk te horen gekregen dat ze hen woonruimte moeten bieden. Almere loopt daarmee achter. De provincie Flevoland moet controleren of de gemeenten wel doen wat ze behoren te doen en die droeg de gemeente op uiterlijk 15 maart met een plan van aanpak te komen hoe de achterstand zo snel mogelijk kan worden opgelost. En hoe toekomstige achterstanden worden voorkomen. Dat plan is er nog niet. Eind maart sprak de gemeente met de provincie en kreeg de gemeente te horen dat het plan alsnog uiterlijk op 2 juni 2023 moet worden ingediend.

Het college College = college van B&W wil nu (snel) met de raad bespreken hoe dat plan eruit moet zien. Het is best een ingewikkeld probleem, want het staat niet op zichzelf. Er is immers ook woningnood, noodopvang van asielzoekers en andere crisisopvang. Ook wil het college van de raad horen hoe hij op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen.

Waarom praat de raad hierover?

Het college wil de raad informeren en betrekken bij het maken van het plan. Want uiteindelijk moet ook de raad beslissen wat er gebeuren moet.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=vergunninghouders&sort=date_desc


 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Inclusiviteit, diversiteit en integratie
Tags: asielzoekers
Raadsnummer : 23108 23179