Agendawijzer

Voorzieningen raad

Geschreven op: 11-12-2021 | Laatst bewerkt op: 23-03-2022 | Status onderwerp:

Carrouselvergadering 20211004

Voluit: Verordening voorzieningen raadsleden en fracties 2019. Ofwel: afspraken over hoe de raad zijn werk organiseert.

16 december 2021 - Besluit

Raadsvoorstel Eerste wijziging Verordening voorzieningen raadsleden en fracties 2019 (RV-125) AANVAARD 26/19

Waar gaat het over?

Hoe de raad zijn werk organiseert, wat wel mag en wat niet, dat staat in een verordening. Er wordt nu een verandering daarvan voorgesteld.

Al van vóór de invoering van de Politieke Markt in 2004, mag een fractie in de raad twee fractieassistenten aanstellen. Maar fractieassistenten kunnen alleen aantreden als ze tijdens de verkiezingen ook op de kieslijst stonden. In 2019 werd echter de mogelijkheid gegeven om in plaats daarvan ook een fractiemedewerker aan te stellen. Die hoefde niet op de kieslijst te staan. Ze konden wel bijdragen aan de werkzaamheden van de fractie, maar niet het woord voeren in de Politieke Markt, debatteren of stemmen.

Nu wordt voorgesteld de rol van fractiemedewerker weer af te schaffen.

Waarom praat de raad hierover?

Gemeenten kunnen in grote lijnen zelf bepalen hoe ze de politiek in hun gemeente inrichten.

Waar vind ik de documenten?

Bij de agendering op 16 december 2021.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: Politieke Markt, gemeenteraad
Raadsnummer : RV125