Agendawijzer

Vrijwilligerswerk

Geschreven op: 08-06-2023 | Laatst bewerkt op: 04-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Raad op bezoek bij RC Bulldogs

Ongeveer een derde van de volwassenen in Almere deed in 2022 vrijwilligerswerk. Dat is mooi, maar het worden er steeds minder. Wat kunnen we daaraan doen.

In de kantine van Rugby Club Bulldogs ging de raad in gesprek met zes vrijwilligersorganisaties. Ze praatten over het nut en de noodzaak van vrijwilligerswerk. Dat maakte deze inwonerstafel geen normale vergadering. Want het woord was vooral aan de organisaties. De raad luisterde en stelde vragen. Soms deelden de raadsleden ook hun eigen ervaringen.

Ruim 50.000 Almeerders zetten zich in als vrijwilliger. En dat is hard nodig, want de samenleving verandert door vergrijzing en individualisering. Maar vanzelfsprekend is dat niet altijd. Waar loopt bijvoorbeeld de grens tussen vrijwilligerswerk en een betaalde baan? En hoe ga je om met een tekort aan vrijwilligers?

Gelukkig zijn er ook de nodige kansen. Want vrijwilligerswerk brengt mensen in beweging en helpt allerlei doelgroepen aansluiting te vinden bij de maatschappij. Na anderhalf uur sloot de voorzitter deze vergadering op locatie. Misschien komt er een vervolg. Maar nog mooier is dat alle deelnemers het belang van vrijwilligerswerk blijven uitdragen.


Waar gaat het over?

Vrijwilligers zijn hard nodig in onze samenleving. Maar er is een dalende trend in vrijwilligerswerk. Steeds meer mensen willen of kunnen zich niet op deze manier verdienstelijk maken. En degenen die actief zijn, staan voor de nodige uitdagingen. Wat zijn die uitdagingen en waar liggen kansen? Wat kan de raad van Almere daarin betekenen? Een aantal vrijwilligersorganisaties gaat daarover in gesprek met de gemeenteraad.

Mensen maken Almere, iedere dag weer. Of je nu als actieve bewoner iets in je eigen buurt oppakt of je via een vrijwilligersorganisatie inzet, vrijwillige inzet kent vele vormen. Maar één ding staat voorop: door alle ontmoetingen, initiatieven, persoonlijke ondersteuning en inzet wordt Almere iedere dag mooier gemaakt. Vrijwilligerswerk doe je voor de stad, voor een ander én voor jezelf. Het is ook een manier om kennis en talenten te ontwikkelen, een toekomstig werkveld te leren kennen, een opstap naar een betaalde baan, versterking van het CV of een zinvolle tijdsbesteding na pensionering. Vrijwilligerswerk dat aansluit bij eigen motivatie maakt mensen bewezen gelukkiger.

Ongeveer een derde van de volwassenen in Almere deed in 2022 vrijwilligerswerk. Onder oudere Almeerders bijna de helft; onder jongere Almeerders bijna een kwart. Veel gehoord argument om geen vrijwilligerswerk te doen: geen tijd (bron: Almere in de Peiling 2022). Almere is daarin niet uniek. Landelijk nam vrijwilligerswerk in tien jaar tijd af van 51% naar 39% in 2021 (bron: CBS). Deze trend wordt wel toegeschreven aan de toegenomen individualisering van de samenleving (‘wat levert het mij op’). Tegelijkertijd vraagt die samenleving juist om hulp, bijv. vanwege de vergrijzing of de digitalisering. Vrijwilligers zijn daarom hard nodig en de opgave is dan ook om mensen te stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen én om mensen die al vrijwilligerswerk doen daarin zo goed mogelijk te ondersteunen en hun werk te waarderen. 

Er zijn ook uitdagingen, zoals de extra regeldruk voor een vrijwilligersorganisatie, het betrekken van jongeren, vrijwilligerswerk dat aansluit bij de hedendaagse vrijwilliger en maatschappij en wanneer is iets nog vrijwilligerswerk en wanneer beroepsmatig?

Deelnemers aan het gesprek:

  • Jolien Hoek en Aranka Verheugd (VMCA)
  • Hans van Os (Boodschappenhoekje)
  • Marel van Osch (Zorggroep Almere)
  • Susan van Woensel (Kunstlinie)
  • Tineke Post (Burennetwerk)
  • Edwin Veenendaal (RC Bulldogs Almere)

Gespreksleider is oud-raadslid Sven van der Burg. 

Opzet van het gesprek:

  • Introductie door de VMCA (vrijwilligerswerk in Almere, trends en ontwikkelingen, kansen en uitdagingen)
  • Rondje langs de verschillende deelnemers/organisaties (kennismaking, knelpunten en kansen)

Het gesprek gaat over:

  • Wat is ervoor nodig om die goede lokale ondersteuningsstructuur te versterken? 
  • Wat kan de (gemeente)raad hierin betekenen? 
Waarom praat de raad hierover?

Het gesprek vindt plaats onder de noemer van de inwonerstafel. Dat is de virtuele plek waar raadsleden met inwoners in gesprek gaan over hun vragen of ideeën. Idealiter is dat gesprek ook op een locatie in de stad. Deze keer is dat bij Rugbyclub Bulldogs Almere, Competitieweg 7.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=vrijwilligerswerk&sort=date_desc

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: