Wikioverzicht

22-06-2022

Interpellatie

Een interpellatie Een interpellatie is bedoeld voor het vragen van inlichtingen aan het college of de burgemeester over een onderwerp dat niet vermeld staat op de agenda. is bedoeld voor het vragen van inlichtingen aan het college College = college van B&W of de burgemeester over een onderwerp dat niet vermeld staat op de agenda.

Een interpellatie is een wettelijk recht van een volksvertegenwoordiger. Het is de uitnodiging tot een debat aan een bestuurder (bijvoorbeeld een minister of een wethouder). Daarom wordt het ook vaak een interpellatiedebat genoemd.

Een interpellatie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, maar waarover een raadslid (of meer) inlichtingen aan de portefeuillehouder wil vragen.
Het verschilt van het stellen van vragen in het actualiteitenhalfuur, omdat er tijdens een interpellatie meer spreektijd is en aan het einde een andere politieke actie kan volgen, zoals het indienen van een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. .

Een raadslid kan een interpellatie aanvragen, maar de raad beslist bij aanvang van de vergadering zélf of het wordt gevoerd. Het interpellatieverzoek wordt daarom als ordevoorstel bij aanvang van de vergadering ingediend.

Meestal krijg daarna:
de indiener de gelegenheid het verzoek toe te lichten;
beantwoording het college (een van de wethouders) de vragen;
nemen andere fracties ook deel aan het debat

De voorzitter sluit de vergadering daarna met een conclusie.

Wikipagina delen: