Agendawijzer

Aanpak zorgfraude

Geschreven op: 19-07-2023 | Laatst bewerkt op: 21-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Geld uitgeven

Omdat zorgaanbieders soms sjoemelen gaat veel geld verloren. De gemeente moet wat doen.

21 september - Aan de wegingstafel besloot de indiener om de motie in te trekken. Daarmee wordt dit onderwerp niet verder behandeld.


Waar gaat het over?

Er vindt nog steeds fraude plaats met zorgbudgetten. Daardoor komt het geld niet terecht bij de mensen die de zorg nodig hebben, maar pikken aanbieders of zorgverleners het in. Dit is al langer bekend. In 2020 verscheen een rapport met aanbevelingen ('Een wereld te winnen.'). Eerder dit jaar liet het college College = college van B&W weten onvoldoende geld te hebben om actiever te controleren op zorgfraude dan ze nu al doet.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid wil dat het college wel actiever op zoek gaat naar fraudeurs en dat zij daarvoor zelf in de begroting het geld reserveert. Met een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd stelt hij dat voor, zodat andere raadsleden kunnen meedenken.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=zorgfraude

 
Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.