Agendawijzer

Actualiteit 13 april 2023

Raadsnummer: 23099

Geschreven op: 13-04-2023 | Laatst bewerkt op: 20-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Het gebouw de Trekvogel van Flevo-Landschap (foto: Heemschut)

Supermarkt in Stedenwijk, gebouw de Trekvogel en Extinction Rebellion onder de loep?

Waar gaat het over?

Over drie actuele onderwerpen gaat de raad met de portefeuillehouder in gesprek.

Supermarkt Stedenwijk (23099)

De gemeente verleende (kennelijk) onlangs toestemming voor de vestiging van een Lidl supermarkt aan de Vlaardingenstraat in Stedenwijk. Een raadslid vindt dat vreemd, omdat over de vestiging van een andere supermarkt (Albert Hein) al een paar jaar een discussie gaande is.
Omdat belanghebbenden binnen zes weken bezwaar moeten (kunnen) maken, komt het in het actualteitenhalfuur aan de orde.

De wethouder geeft aan dat de gemeente op basis van het bestemmingsplan deze vergunning niet kan weigeren. Wel gaf de wethouder aan niet blij te zijn met de vestiging. Voor de parkeergarage is grond nodig die in het bezit van de gemeente is, de wethouder zei dat de gemeente niet mee gaat werken om deze grond te verkopen aan de Lidl.

Gebouw de Trekvogel (23100)

Er zijn initiatieven om dit gebouw (waar Flevo-landschap een informatiecentrum in had) te slopen. Er zijn ook initiatieven om het te behouden, omdat het een van de eerste bouwwerken in de zuidelijke IJsselmeerpolders was. De gemeente verleende al een sloopvergunning, maar kennelijk werd die onlangs weer ingetrokken. Toch staan er ineens bouwhekken om het pand. Het is een raadslid onduidelijk wat er nu precies aan de hand is. Reden om er vragen over te stellen.

De gemeente is geen eigenaar van het gebouw, legde de portefeuillehouder uit. De gemeente kan formeel niets doen om de sloop tegen te gaan. Een raadslid meldde dat er nog een verzoek bij de staatssecretaris is ingediend om de Trekvogel alsnog tot monument te laten verklaren, waarmee de sloop zou kunnen worden voorkomen. De wethouder zie dat hij daarvan geen bericht heeft gehad en dat er dus vooralsnog geen reden is om in gesprek te gaan met de eigenaar van de Trekvogel.

Een raadslid diende na afloop van deze bespreking een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. in (23102), met de vraag of het college College = college van B&W zich wil inspannen om de sloop tegen te houden. De motie werd tijdens plenair getoond en daarna aanvaard.

Extinction Rebellion (XR) onder de loep? (23101)

Twee actievoerders van XR deden een standbeeld in de Stationsstraat een blinddoek om om Statue Sunday (een vondst van scientist rebellion). Ze werden staande gehouden door de politie, moesten de blinddoek verwijderen en kregen te horen de XR 'in Almere onder de loep ligt." Een raadslid wil weten hoe dit zit.

De wethouder kon er helder over zijn. Hij beantwoordde de drie vragen met nee, nee en nee.

U vindt de stukken door op het raadsnummer van de onderwerpen hierboven te klikken.

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: actualiteiten, Politieke Markt
Raadsnummer : 23099 23100 23101