Agendawijzer

Actualiteit 13 juli

Raadsnummer: 23209

Geschreven op: 14-07-2023 | Laatst bewerkt op: 21-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto dichtbij van blauw politie zwaailicht

Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 13 juli.

Waar gaat het over?

Vuurtorentje Floriade-terrein (23209)

Afgelopen week werden vernielingen aangebracht aan de vuurtoren op het voormalig Floriade-terrein. Een raadslid wilde weten wat de gemeente eraan doet om vernielingen te voorkomen en stelde daarom vragen. De portefeuillehouder antwoordde dat de vuurtoren zo snel mogelijk wordt hersteld. Daarnaast stelde de indiener een patroon van vernielingen te zien bij kunstwerken in de stad. Het college College = college van B&W reageerde dit patroon juist niet te zien en daar dus ook weinig aan te kunnen doen.

Controle op industrieterreinen (23210)

Afgelopen week vonden op meerdere industrieterreinen onaangekondigde controles plaats door de politie, belastingdienst en verschillende andere instanties. Daarbij vielen deze organisaties ook panden binnen. Een raadslid stelde vragen over de reden en zwaarte van deze controles. De portefeuillehouder erkende dat dit soms de nodige schrik oplevert, maar antwoordde dat het een bewuste keuze is om deze controles onaangekondigd te laten plaatsvinden. Uiteraard gebeurt het alleen met de juiste wettelijke grondslag. In dit geval werden ook meerdere misstanden vastgesteld.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.