Agendawijzer

Actualiteit 1 juni 2023

Geschreven op: 02-06-2023 | Laatst bewerkt op: 02-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van voetbalveld met hoekvlag op de voorgrond

Vandalisme op sportvelden

1 juni 2023 - Eén van de raadsleden stelde vragen over vandalisme op (gemeentelijke) sportvelden. Sinds 2021 zijn de sportvelden na gebruik door sportverenigingen ook in de avonduren openbaar toegankelijk. En dat blijkt problemen te geven. In die uren wordt namelijk door vandalen schade toegebracht aan sportmaterialen van de sportverenigingen. Die moeten het herstellen van de schade uit eigen zak betalen.

Het college College = college van B&W bleek niet bereid de openbare toegankelijkheid te beëindigen, omdat het om vastgesteld beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. gaat. Ook zag het college geen rol voor zichzelf om de schade van verenigingen te vergoeden. Het college is wel bereid om met sportverenigingen te praten over mogelijke preventieve maatregelen.

Beleid

Overheden stellen beleid vast. Daarmee bedoelen we dat zij vastleggen en bekend maken:

  • welke doelen zij willen bereiken
  • welke middelen zij daarvoor willen gebruiken
  • binnen welke tijd ze de doelen willen bereiken

Beleid in Almere wordt opgesteld door de gemeente Almere (het college), maar de volksvertegenwoordiging (de raad) moet er meestal over beslissen. Vastgesteld beleid betekent feitelijk dat het om vaste afspraken gaat waartoe op enig moment in het verleden werd besloten.

Dankzij beleid is er voor de inwoners veel zekerheid over bijvoorbeeld hun leefomgeving of hun rechtszekerheid. Want niet alleen inwoners of organisaties mogen niet in afwijking van het beleid iets doen, ook de overheid zélf moet zich aan haar eigen beleid houden. En om iets te kunnen doen dat niet overeenkomt met wat in het beleid is afgesproken, moeten er eerst nieuwe beleidsafspraken gemaakt worden en dat moet zorgvuldig en in het openbaar.

Vastgesteld beleid betekent dus niet dat het onmogelijk is om iets te veranderen, maar het betekent wel dat het even kan duren voordat nieuw beleid bedacht is en erover besloten is.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen