Agendawijzer

Buitenzwembad

Raadsnummer: 23094

Geschreven op: 14-04-2023 | Laatst bewerkt op: 14-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Voeten op de rand van een zwembad

De raad wil spreken over het onderzoek naar het buitenzwembad.

Dit onderwerp stond op de wegingstafel van 13 april. De raad besloot dat hij erover wil vergaderen, maar het is nog niet geagendeerd. Het presidium plant een datum.


Waar gaat het over?

Al jaren zijn er initiatieven vanuit de stad en de raad om in Almere een buitenzwembad te krijgen. Begin 2020 maakte de gemeente er werk van en ging op zoek naar locaties. Dat waren er eerst 20 en daarna 9. Er kwam een rapport 'Onderzoek Buitenzwembad Almere'. Op 21 december 2021 kwam er een nieuw tussenrapportage 'Rapport locatieanalyse Buitenzwembad Almere'. Toen bleven nog 3 locaties over. In het coalitieakkoord spraken de partijen af in deze raadsperiode aan de komst van zwembad te willen werken en vanaf de begroting 2025 wordt jaarlijks geld voor gereserveerd voor de exploitatie.

De stand van zaken is dat er nu (april 2023) drie locaties in beeld zijn. Per locatie zijn er verschillende scenario's, zoals de grootte van het bad, de inrichting eromheen en dergelijke. Daar zitten namelijk heel verschillende prijskaartjes aan.

De locaties zijn:

  • Achter het zwembad in Almere Stad (aan de Bachweg)
  • In het schakelgebied
  • In de kasteeltuin

Alle locaties en scenario's hebben voor een nadelen en nadere onderzoeken en besprekingen moeten gaandeweg duidelijk maken welke plek en welk scenario het beste voor de stad zijn.

Het zwembad is al jaren onderwerp van gesprek, maar kwam nog niet op de agenda van de raad sinds de invoering van onze website raadvanalmere.nl. Daarom is dit het eerste artikel wat daarover gaat. U vindt de eerdere documenten wel gemakkelijk met onze documentwijzer (zie hieronder). Maar vanaf nu houden wij op deze artikelpagina voor u de ontwikkelingen bij.

Waarom praat de raad hierover?

Een openbaar buitenzwembad kan een heel belangrijke sport- en recreatievoorziening in de stad zijn. Het is een onderdeel dat heel lang deel gaat uitmaken van onze stad. Er zitten voordelen aan, maar natuurlijk ook nadelen. En er zijn grote kosten mee gemoeid. Niet alleen om het te bouwen, maar ook om het te onderhouden en beheren. Al die factoren zijn redenen voor de volksvertegenwoordiging om er een mening over te hebben en om te besluiten te nemen in naam van de inwoners. De professionals van de gemeente (met ondersteuning van externe deskundigen) komen in opdracht van het college College = college van B&W met plannen en voorstellen, de raad moet daar uiteindelijk over beslissen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=zwembad&sort=date_desc


 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

15 juni 2023 - Plenaire vergadering. De raad besloot over de wijzigingsvoorstellen en het raadsvoorstel zelf.

  • Motie: Uitzoomen locaties buitenzwembad (23094.001) VERWORPEN 12/30
  • Motie: Onderzoekslocaties Buitenzwembad (23094.002) VERWORPEN 9/33
  • Amendement  : Schrap onderzoekslocatie Spanningsveld (23094.003) AANVAARD 30/12
  • Amendement: Onderzoek variant 3+ (23094.004) VERWORPEN 20/22
  • Raadsvoorstel Onderzoek Buitenzwembad (23094) AANVAARD 30/12

 

Artikel delen: