Agendawijzer

De Paal gebiedsvisie

Geschreven op: 26-05-2023 | Laatst bewerkt op: 16-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Omslagfoto van Gebiedsvisie de Paal

Plannen voor een opwaardering van De Paal in Almere Haven.

13 juli 2023 - Plenair, besluiten:

  • Amendement : Verhoog ambitie groene omgeving (23128.001) AANVAARD 28/15
  • Amendement: Welstand (23128.003) AANVAARD 32/11
  • Amendement: Broedplaatsen voor starters, culturele ondernemers en lokale kunstenaars (23128.004) VERWORPEN 20/23
  • Motie: Vernieuw brug Overheen (23128.002) VERWORPEN 12/31
  • Motie: Welstand (23128.005) AANVAARD 27/16
  • Raadsvoorstel Gebiedsvisie De paal (23128) AANVAARD 43/0

 


Waar gaat het over?

In 2019 is voor bedrijventerrein De Paal een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor omkleuring van werken naar een combinatie van werken en wonen. Op basis van de onderzoeksresultaten maakte de gemeente een gebiedsvisie. Ze wil de uitstraling van een oud (conventioneel) en afgeschreven bedrijventerrein verbeteren door er eigentijdse woon- en werkvoorzieningen aan toe te voegen. En meteen de openbare ruimte beter inrichten.

De woningaantallen die in de gebiedsvisie zijn opgenomen, zijn in lijn met het Stedelijk Woningbouw Programma Almere (SWPA). Het college College = college van B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de uitgangspunten van de gebiedsvisie De Paal, het daarin opgenomen woonprogramma, alsmede de kaders voor de bouwhoogte, het bouwvolume en de uitstraling en de aanpak om kosten te verhalen. ?

Waarom praat de raad hierover?

Het gaat over onze stad en de raad moet hier als volksvertegenwoordigen (namens u) mee instemmen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=de%20Paal&sort=date_desc

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.