Agendawijzer

13-01-2023

Integrale Aanpak Transformaties

WTC en Best Western in het zakencentrum van Almere

26 januari, sneller en makkelijker gebouwen transformeren. Dat is het doel.

Drie raadsleden willen meer invloed op transformatieprojecten in de stad. Daarom dienden zij een amendement in. Hiermee vragen zij het college om alle projectopdrachten voor te leggen aan de raad.

Niet iedereen dacht hier hetzelfde over. Moet er niet een ondergrens komen op basis van projectkosten? Want het kost veel tijd en geld om alle projectopdrachten te bespreken. Zowel voor de raad als de ambtenaren. Dat vinden zij niet wenselijk.

De wethouder kwam in de vorm van een toezegging met een compromis. Als de raad het amendement niet aanneemt, zal het college ieder kwartaal de raad informeren over alle transformatieprojecten. Dan is de raad tóch op de hoogte, maar hoeft niet overal per se over gesproken te worden. De raad stemt binnenkort over het raadsvoorstel én het amendement.

Waar gaat het over?

Een oud kantoorgebouw een tweede leven geven door er woningen van te maken? Dat lijkt misschien heel simpel, maar er gaat heel veel werk aan vooraf op het stadskantoor. Om dit proces sneller en makkelijker te maken, stelt het college College = college van B&W de Integrale Aanpak Transformaties (IAT) voor.

De bestaande werkprocessen zijn namelijk vooral geschikt voor het bouwen van nieuwe wijken. Transformaties en binnenstedelijke ontwikkelingen vragen soms om een andere aanpak. Dit blijkt uit een evaluatie die eerder dit jaar werd uitgevoerd. De raad ontving hier in maart een brief over. Met dit stuk wordt een voorstel gedaan om volgens nieuwe afspraken te gaan werken.

Volgens het college wordt de rol van de raad ook steviger. Er komen twee nieuwe belangrijke beslismomenten bij een transformatieopgave. De bestaande taken van de raad op de terreinen van controle en budgetrecht blijven ook bestaan.

Sneller en makkelijker gebouwen transformeren. Dat is dus het doel. Kan de raad zich vinden in het voorstel van het college? De raad bespreekt het op de Politieke Markt van 26 januari.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

 https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Iat

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: