Agendawijzer

De toekomst van de zorg

Geschreven op: 01-06-2023 | Laatst bewerkt op: 11-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van een groep raadsleden in het Flevoziekenhuis

Te weinig huisartsen voor teveel cliënten? Wachtlijsten, vergrijzing, bevolkingsgroei. Hoe houden we de zorg in Almere toegankelijk?

Vertegenwoordigers van het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere schoven aan voor een gesprek met de raad. Ze deelden hun visie op de toekomst van de zorg in Almere en hoe die het best georganiseerd kan worden. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen acute en niet-acute zorg. Want beiden vragen om een andere aanpak.

Samenwerking tussen zorgaanbieders én het sociaal domein is van groot belang. Want niet alle zorgvragen zijn medisch van aard. Daarom werken ze samen aan een plan voor de toekomst. Dat moet de druk van de zorg afhalen en ervoor zorgen dat inwoners zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen.

Er is zeker ruimte voor verbetering, maar sommige zaken gaan al hartstikke goed. En wat kan de raad betekenen? In het gesprek werd duidelijk dat die zich vooral in moet zetten op de randvoorwaarden. Zorg voor goede scholing en voldoende passende woningen, zowel voor zorgmedewerkers als voor patiënten.

Het was een waardevol gesprek, waarbij de raadsleden vooral heel aandachtig luisteren. Genoeg stof tot nadenken dus. Voor nu is de behandeling van dit onderwerp afgerond.


Waar gaat het over?

In Almere lopen delen van de zorgketen vast. Er zijn nu al te weinig zorgverleners. Daardoor ontstaan verstoppingen in het systeem, zoals wachtlijsten. Daardoor ontstaan problemen op andere plekken in de zorg- en welzijnsketen. Hierdoor krijgen Almeerders lang niet altijd (tijdig) de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Zo kunnen onnodige gezondheidsklachten ontstaan en/of bestaande klachten groter worden. Om de zorg in Almere toegankelijk te houden moeten verschillende organisaties meer samenwerken; medisch organisaties en maatschappelijk sociale organisaties. Dat moet nú gebeuren, want als er niets gebeurt kan de toegankelijkheid van de zorg voor Almeerse inwoners op de middellange en lange termijn niet worden gegarandeerd. Door de sterke bevolkingsgroei, snelle vergrijzing, toename van (leefstijlgerelateerde) aandoeningen, langer thuis wonende ouderen en arbeidsmarkttekorten zal de druk in Almere op het zorgsysteem nog verder toenemen.

Almeerse organisaties in sociale- en gezondheidszorg, de gemeente, verzekeraars én inwoners voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem. Het is nodig om de krachten te bundelen om zorg en welzijn dichtbij huis te organiseren, zodat inwoners toegang hebben en houden tot toekomstbestendig zorg en maatschappelijke hulp. De grenzen tussen de verschillende soorten zorg moeten voor inwoners zo min mogelijk belemmeringen vormen. Daarom is een transformatie van zorg nodig. Deze omvorming is ook nodig om de groei van de zorg te beteugelen en die toegankelijk te houden.

In de bespreking vertellen bestuurders van het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere over hun toekomstbeeld van de zorg in Almere en hoe hun organisaties zich hierop voorbereiden. Zij zien ook een belangrijker rol voor maatschappelijke organisaties, door bijvoorbeeld meer gezamenlijk te kijken welke ondersteuning het meest passend is bij de vraag van een client. Dat hoeft lang niet altijd zorg te zijn. Misschien is iemand beter geholpen door heel andere vormen van ondersteuning.

Waar gaat het gesprek over (onder meer):

  • De groei van de zorg beteugelen
  • De zorg tegelijkertijd toegankelijk houden
  • Samenwerking in én tussen medisch en sociaal domein

Namens het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere zijn aanwezig:

  • Bas Bonhof (lid raad van bestuur Zorggroep Almere)
  • Marc Seelen (lid raad van bestuur Flevoziekenhuis)
Waarom praat de raad hierover?

Het presidium ziet het als een opgave voor de raad om hierover te denken en te praten. De raad hoeft hierover nu nog niet direct besluiten te nemen, maar kan zijn rol als volksvertegenwoordiging wel nemen om dingen (openbaar) bespreekbaar te maken en eventuele ontwikkelingen te helpen in gang te zetten.

Waar vind ik de stukken?

Er zijn nog geen stukken beschikbaar.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: toekomst
Raadsnummer : 23146