Agendawijzer

Economische agenda Almere

Geschreven op: 05-07-2023 | Laatst bewerkt op: 22-09-2023 | Status onderwerp: in behandeling

Afbeelding van de voorpagina van het visiedocument

Hoe wil de gemeente de economie en arbeidsmarkt in Almere bevorderen?

28 september 2023- Actualisering van de Economische Agenda

Dit raadsvoorstel werd eerder met breed draagvlak aan de wegingstafel geagendeerd. En dat draagvlak bleek volop aanwezig.  

Investeren in een beter ecosysteem en het verbeteren van vestingcondities van groei. Het zijn weinig begrijpelijke woorden en niet erg concreet ook. Maar het klinkt als iets waar je als raadslid niet tegen kan zijn. Het tegendeel bleek waar te zijn. Vrijwel elk aanwezig raadslid nam de tijd uitgebreid zijn of haar mening te geven tijdens de bespreking van dit raadsvoorstel. Deze uitvoeringsagenda was voor sommigen te vaag en onduidelijk. Daarnaast vroeg men om duidelijke cijfers en inzicht. Waarop is deze economische agenda eigenlijk gebaseerd? Ten slotte vroegen een aantal raadsleden waarom logistiek expliciet is weggelaten. Niet alle raadsleden kwamen al aan het woord. Daarom, én uit al de verschillende verhelderingsvragen moet dit raadsvoorstel volgende week opnieuw op de agenda. Hierdoor kunnen andere raadsleden hun mening nog geven én kan de portefeuillehouder reageren. 

Ook zijn er al verschillende moties en amendementen aangekondigd. Een aangekondigd amendement vraagt bijvoorbeeld meer aandacht aan voor de MKB. Het andere amendement stelt dat met deze agenda wordt afgeweken van het coalitieakkoord. Waarom is voor deze richting gekozen?  Ook daar is het is laatste woord nog niet over gesproken. 


Waar gaat het over?

Het gaat niet allemaal vanzelf. De gemeente spant zich in om van Almere een complete stad te maken; wonen, recreëren én werken. Dat doet ze niet voor de vuist weg, maar op basis van doordachte plannen en in samenwerking met partijen in de regio. De visie en plannen staan in een economische agenda. Zo kan iedereen er kennis van nemen en is er houvast voor wat er gedaan moet worden.

Er was een economische agenda 2019-2023 en die moet nu dus vervangen worden door een nieuwe. Die heeft geen jaartallen meegekregen, alleen maar de aanduiding: acualisering. Er zijn twee hoofdlijnen: 1) het versterken van het economisch ecosysteem rond tech en transities en 2) het verbeteren van de vestigingscondities als randvoorwaarden voor groei. Per hoofdlijn zijn er werkrichtingen. Er is ook concrete doelen: 35.000 extra banen en meer Almeerder een kans op werk bínnen de stad.

Voor ondernemers interessante vakliteratuur. Niet alleen omdat zij kunnen zien wat de visie en ambities zijn, maar ook te beoordelen of zij het als ondernemer ook zo ervaren.

Er is niet alleen een raadsvoorstel, maar ook een visiedocument en een uitvoeringsagenda. Het college College = college van B&W sprak over dit onderwerp al met het bedrijfsleven, maar het is aanbevelenswaardig als ook vanuit het bedrijfsleven het gesprek gaande blijft.

Waarom praat de raad hierover?

Het college vraagt de raad in te stemmen met de plannen. Uiteindelijk moeten de volksvertegenwoordigers erover beslissen welke kant het met onze stad op moet.

Het onderwerp werd op 5 juli 2023 op de lijst nog niet geagendeerd gezet.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=economische%20agenda

Tip: klikt u op het plaatje, krijgt u het document. Klikt u op de titel, dan krijgt alle documenten van die agendering.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
Tags: toekomst
Raadsnummer : 23194