Agendawijzer

17-12-2021

Een druk jaar

Een grafiek van de moties 2021

De raad had een druk jaar. Als nooit tevoren. In vijf grafieken tonen we u de cijfers. Begin volgend jaar verschijnt het vierjaar-verslag van de raad.


 

De griffie onderzocht de hoeveelheid werk die de raad voor u verzet. Hieronder wat statistische gegevens. Maar daar staan de uren niet in, want die verschillen natuurlijk per raadslid. In totaal vergaderde de raad in 2021 zo'n 243 uur. Dat zijn omgerekend 43 volle werkdagen van 8 uur. En dat zijn alleen de vergaderuren. Nog niet meegerekend zijn de besprekingen die raadsleden hebben met inwoners en organisaties. Of binnen hun eigen fractie of partij. Ook de stads-werkbezoeken zitten er niet bij. Of het lezen van de documenten en het voorbereiden op de vergaderingen. Kortom, het is mooi en dankbaar werk om voor de stad raadslid te zijn. Maar het is ook veel werk.

Dat uw raad met corona gewoon doorwerkte blijkt wel uit het aantal Politieke Markten en raadsvoorstellen. Vooral die laatste. Markten en raadsvoorstellen
Inwoners stuurden minder brieven, maar kwamen daarentegen veel, veel vaker inspreken. In het stadhuis, maar ook digitaal. De raad is erg blij met uw inbreng. Inwoners2021
Ook waren er meer burgeractiviteiten en -initiatieven en petities. Die gaan vaak gelijk op. De aantallen zijn klein, maar de invloed is nadrukkelijk. Actieve inwoners

Zijn er veel raadsvoorstellen te bespreken, dan komen er uit de raad ook veel aanvullende ideeën in de vorm van moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. en amendementen.

De grafiek van de moties ziet u bovenaan de pagina.

Amendementen 2021
   

 

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen

Opiniepeiling

Praat mee! Ik vind dat de raad in 2021 z'n best wel heeft gedaan.
Artikel delen: