Agendawijzer

Eerlijke algoritmes

Raadsnummer: 23167

Geschreven op: 23-06-2023 | Laatst bewerkt op: 07-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Afbeelding van handen die een laptop computer bedienen

Wat is de impact van de algoritmes die de gemeente gebruikt?


Waar gaat het over?

De gemeente maakt gebruik van allerlei algoritmes. Dit zijn computerprogramma’s die voor allerlei zaken gebruikt worden. Wat is de meest efficiënte route om het vuilnis op te halen? En in welke buurt is handhaving het hardst nodig? Dit zijn voorbeelden van vragen die een algoritme kan beantwoorden door data te analyseren. Maar voor inwoners is het niet duidelijk welke algoritmes en de gemeente gebruikt. En dat terwijl ze wel te maken krijgen met de uitkomsten ervan.

Waarom praat de raad hierover?

Omdat de inzet van algoritmes gepaard kan gaan met risico’s willen verschillende raadsleden dat er een algoritmeregister komt. In dat register maakt de gemeente dan duidelijk wat voor algoritmes gebruikt worden. En hoe en waarom dat gebeurt. Ook moet het duidelijk maken wat de impact van algoritmes kan zijn. Om deze wens kracht bij te zetten, dienen de raadsleden een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. in: Eerlijke algoritmes.

Waar vind ik de stukken?

U vindt de stukken in de documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=eerlijke%20algoritmes

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

13 juli 2023 - De bespreking van de motie dook meteen de diepte in, het ging over algoritmes en broncodes. En over welke algoritmes er gebruikt worden, hoe zichtbaar ze zijn en hoe de veiligheid van de inwoner beschermd wordt.

De motie roept op hier duidelijkheid over te scheppen. Het college erkent het belang van de motie en is ook al voorbereidingen aan het treffen voor 2024 omdat er dan wettelijke eisen aan gemeenten over dit onderwerp worden gesteld. De Nederlandse overheid stelde een landelijk algoritmeregister open, het college sluit zich aan bij dit register en volgt het landelijke model.

De portefeuillehouder deed de toezegging dat de gemeente van plan is om de mensenrechtentoets te gaan gebruiken. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Hiervoor wachten ze wel de uitkomsten van de (landelijke) pilot af. Zodra die proef is afgerond, stuurt het college een raadsbrief met de uitkomsten ervan. De motie werd vanwege deze toezegging ingetrokken.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: algoritmes, dienstverlening
Raadsnummer : 23167