Agendawijzer

Floriadewethouder

Raadsnummer: RG198/2022

Geschreven op: 02-09-2022 | Laatst bewerkt op: 01-10-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van college  van B&W 2022-2026

Wie is in het nieuwe college College = college van B&W het Floriade-aanspreekpunt voor de raad?

29 september - plenair

 

22 september 2022 - carrousel

De indiener licht de motie toe, daarna praat de raad erover.

Het blijkt dat de raad er verdeeld over is. En het is een duidelijk verschil van mening tussen oppositie- en coalitiepartijen. Voorop staat, en dat wordt door alle fracties erkend, dat het college zelf de taken verdeelt en besluit over de portefeuilleverdeling. Het college is als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken, zo verduidelijkte de burgemeester. De indiener van de motie betoogt dat het voor de continuïteit van het debat in de raad, en vanwege de zwaarte van de uitdagingen die nog gepaard gaan met de afwikkeling van het evenement, belangrijk is dat er één aanspreekpunt is voor de raad in het college. Deze opvatting wordt gedeeld door de oppositiepartijen. De coalitiepartijen stelden zich op het standpunt dat dit niet aan de raad is, maar aan het college en kunnen zich vinden in de keuze van het college om de verantwoordelijkheid (afhankelijk van het onderwerp) bij verschillende wethouders neer te leggen. Stemming volgende week.

Waar gaat het over?

Na de verkiezingen was er een nieuwe raad. En vlak voor het reces kwam er ook een nieuw college. In dit college is het niet langer één wethouder die de portefeuille Floriade behartigt, maar zijn verschillende wethouders verantwoordelijk gemaakt voor aspecten van de Floriade: financieel, stadsontwikkeling, grondzaken, enzovoort. Een raadslid stelt in motie voor om het college te vragen alsnog één portefeuillehouder aan te wijzen, zodat tot en ook na de sluiting van de Floriade duidelijk is wie hierover door de raad aangesproken kan worden.

Waarom praat de raad hierover?

Het onderwerp is ingediend als een motie vreemd door een raadslid.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op de geagendeerde datum (nog niet dus).


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: politiek
Raadsnummer : RG198/2022