Agendawijzer

GGD begrotingen en ramingen

Geschreven op: 20-05-2022 | Laatst bewerkt op: 21-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van ambulances en paramedici.

In Flevoland zijn zes gemeenten samen verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

  • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 van de GGD Flevoland (23150) AANVAARD 42/0
    Een raadslid onthield zich van stemming om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Waar gaat het over?

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst is een regionale organisatie die voor meer dan één gemeente gezondheidstaken. Elke gemeente moet een GGD hebben, dat is in de wet geregeld. Is er een gemeenschappelijke dienst, dan zijn er samenwerkende gemeenten verantwoordelijk voor de GGD.

Waarom praat de raad hierover?

Gemeenteraden moeten toezicht houden op de bestedingen van hun gemeente en daarom moeten ze ook over de plannen en kosten van een GGD oordelen. GGD Flevoland stelt jaarlijks een begroting en meerjarenberekening voor de jaren daarna op. De raden van Lelystad, Urk, Zeewolde, Dronten, NOP en Almere mogen daar een zienswijze Met een zienswijze laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt. op indienen. Ofwel: zeggen wat ze ervan vinden.

Waar vind ik de actuele stukken?

In onze documentwijzer. U kunt de link in de actuele verslagen hierboven volgen of zelf eenvoudig zoeken op trefwoord en jaartal.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.