Agendawijzer

Het electriciteitsnet is vol

Raadsnummer: 23308

Geschreven op: 17-11-2023 | Laatst bewerkt op: 12-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Electriciteit

Electriciteitsprobleem met grote gevolgen voor de stad

Waar gaat het over?

17 november 2023 - De gemeenteraad heeft op 16 november een raadsbrief ontvangen waarin het college College = college van B&W aangeeft dat de netcongestie (file op het electriciteitsnet) in Almere nog grotere gevolgen heeft dan eerder verwacht. De ruimte op het net raakt per direct de woningbouwplannen, de economische ontwikkeling en de duurzaamheidsambities van de stad.

Waarom praat de raad hierover?

De indieners willen tijdens het debat duidelijkheid van het college over de ontstane situatie, de mogelijke stappen om te komen tot oplossingen en de wijze waarop de raad nader wordt geïnformeerd en betrokken.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=netcongestie


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Netcongestie als hoogste prioriteit voor de MRA (23308.002)
De motie is met 39 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

Voortschrijdende visie elektriciteit netwerk (23308.003)
De motie is met 8 stemmen voor en 34 stemmen tegen verworpen.

Onderzoeken of er ruimte op het energienet gecreëerd kan worden (23308.004)
De motie is met 9 stemmen voor en 33 stemmen tegen verworpen.

Woningbouw boven energietransitie (23308.005)
De motie is met 12 stemmen voor en 30 stemmen tegen verworpen

Geen nieuwe laadpalen! (23308.006)
De motie is met 9 stemmen voor en 33 stemmen tegen verworp

Netcongestie problemen (23308.007)
De motie is met 2 stemmen voor en 40 stemmen tegen verworpen.

Eerst netcongestie problemen oplossen voor plaatsen nieuwe statushouders (23308.008)
De motie is met 8 stemmen voor en 34 stemmen tegen verworpen.

Bedrijven geen boete opleggen (23308.009)
De motie is met 15 stemmen voor en 27 stemmen tegen verworpen.