Agendawijzer

Insecten in voeding

Geschreven op: 21-03-2023 | Laatst bewerkt op: 31-03-2023 | Status onderwerp: afgerond

Eetbare sprinkhanen

Horen insecten wel in je eten?

  • Motie vreemd: Geen normalisatie van insecten in voeding (23078) VERWORPEN 15/29

 


Waar gaat het over?

Steeds vaker worden insecten verwerkt in eten. Volgens de ene persoon een goede en duurzame ontwikkeling. Volgens de ander juist precies het tegenovergestelde. Ook een raadslid heeft hier verschillende bezwaren tegen. Daarom wil ze dat op Almeerse scholen en bij gemeentelijke bedrijfsrestaurants geen voeding of snacks worden aangeboden wanneer daar insecten in zijn verwerkt. Met een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. roept ze het college College = college van B&W op om hier werk van te maken.

U vindt de motie bij de werkvoorraad in ons raadsinformatiesysteem:

https://almere.notubiz.nl/vergadering/725131

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.