Agendawijzer

Jeugdhulp met verblijf

Raadsnummer: 23098

Geschreven op: 14-04-2023 | Laatst bewerkt op: 14-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Zwart/wit foto van een sombere zittende jongeman in spijkerbroek

20 april, de raad moet hals-over-kop wat vinden van de inkoopstrategie.


Waar gaat het over?

De gemeente moet zorgen dat jeugdhulp kan worden geboden aan Almeerse inwoners. Een onderdeel daarvan is jeugdhulp met verblijf. Dat betekent dat de jongeren niet alleen ondersteuning krijgen, maar ook ergens kunnen wonen.

Voor 2024 moet een nieuwe (regionale) aanbesteding komen. De bereidt de gemeente nu voor met een 'inkoopstrategie'. De strategie volgt een hele reeks eerdere visies, plannen, rapportages en besprekingen op. Maar hij komt nu wel een beetje naar binnen gevlogen op de agenda van de raad. Om de inkoopstrategie op 1 juni te kunnen publiceren, moet de raad nu heel snel zijn inbreng leveren. Het presidium heeft zelfs geen tijd gehad om inhoudelijke observaties te doen. Daarom komen op maandagavond 17 april ambtenaren in de ontmoetingsruimte om eventuele vragen van raadsleden te beantwoorden. Op maandagavond zijn namelijk toch al veel raadsleden in het stadhuis voor besprekingen met hun partijgenoten. Als de inhoudelijke vragen op maandag beantwoord worden, kan de vergadering op donderdag de 20e misschien meteen tot overeenstemming leiden.

Waarom praat de raad hierover?

Het college College = college van B&W vraagt de raad om mee te denken over de strategie en eventueel met aanvullingen te komen, alvorens de definitieve strategie vast te stellen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=jeugdhulp&sort=date_desc


 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De vorige bespreking verliep niet helemaal zoals verwacht. Of gewenst. Na een korte terugblik daarop besloot de raad het vanavond anders doen. De portefeuillehouder reageerde op nog openstaande vragen. Het komt neer op: de gemeente gaat (meer) sturen op kwaliteit en handhaving daarop. De raad stelt het beleid vast en zijn positie wordt verankerd in regionale afspraken. De portefeuillehouder vindt dat de raad beter geïnformeerd had kunnen worden door de regio. Ze wil daar andere afspraken over maken om dit in de toekomst te voorkomen.

Er zijn ook zorgen over het aantal crisisplekken, dit functioneerde onvoldoende volgens wethouder. Maar wordt aangepakt. Daarna sprak de raad over vier ingediende moties. Een daarvan werd ingetrokken en diezelfde avond werd over de moties gestemd.

  • Motie 'Regionale en lokale inkoopstrategie Jeugd’ (23098.001) AANVAARD 44/0
  • Motie: 'Inclusieve inkoop Jeugdhulp met verblijf’ (23098.003) AANVAARD 28/16
  • Motie: 'Duurzame inkoop Jeugdhulp met verblijf’ (23098.004) AANVAARD 27/17
Artikel delen: