Agendawijzer

Keolis busvervoer

Geschreven op: 08-06-2023 | Laatst bewerkt op: 13-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Een ambtenaar informeert de raad

Hoe loopt het met het busvervoer in Almere? Een gesprek met Keolis, de aanbieder van allGo en R-net.

15 juni 2023 - Behalve een vertegenwoordiger van Keolis, waren er ook ambtenaren van de gemeente die de raad informeerden over de stand van zaken. Het bleek onder meer dat Keolis, net als veel andere bedrijven, kampt met een tekort aan personeel. Ook speelde de coronapandemie Keolis flink parten en is het aantal reizigers nog steeds niet terug op het oude niveau. Daardoor wordt al jaren verlies geleden. Weliswaar is de rijksoverheid bijgesprongen met steun om de financiële pijn te verzachten, maar of die steun volgend jaar voortgezet wordt is nog onbekend. Die onzekerheid is vervelend, zowel voor Keolis als voor de gemeente. Want, gaf Keolis aan, als die steun stopt dan moet wel een beroep op de gemeente worden gedaan of er zullen minder bussen gaan rijden.

De bespreking had als doel om de raad te informeren er hoefde geen besluit te komen. Mogelijk willen raadsleden er politieke opvolging aan geven, maar voor nu is de onderwerp voldoende besproken.


Waar gaat het over?

U kent vast wel de stads- en streekbussen in Almere van allGo en R-net. Die zijn van de vervoersorganisatie Keolis. Mede dankzij onze busbanen kunnen zij het openbaar vervoer in de stad goed aanbieden. De gemeente Almere is opdrachtgever voor deze busvervoerder. In 2017 begon Keolis, daarvoor was er een andere aanbieder. Het contract tussen Keolis en Almere loopt tien jaar, tot december 2027.

Keolis heeft nu ongeveer de helft van de contracttijd het busvervoer gedaan. Dit lijkt een goed moment om met de raad stil te staan bij de situatie rondom het openbaar vervoer in Almere, terug te blikken op de afgelopen jaren en vooruit te blikken op de verwachte ontwikkelingen tijdens de tweede helft van het contract.

Opzet van het gesprek
Het presidium stelt het gesprek als volgt voor:

  • Introductie busvervoer Almere (huidig contract met Keolis, huidige visie busvervoer)
  • Kennismaking met Keolis (toelichting op de operatie)
  • Actuele uitdagingen in het openbaar vervoer (landelijk en in Almere)?
  • Toekomstige ontwikkeling van het openbaar vervoer in en rond Almere.
  • Planning en proces van de aanbesteding van het volgende contract voor het busvervoer.

Aan het gesprek nemen deel:

  • Thijs Struijlaart (contractmanager en vervoerkundige concessie Almere)
  • Chris Hogeveen (algemeen directeur Keolis Nederland)
  • Julius Lindenbergh (wethouder Almere)
  • Van de gemeente zijn ook drie leden van het OV-team dat het contract beheert aanwezig
Waarom praat de raad hierover?

Het presidium zette dit onderwerp op de agenda om de raad de kans te geven kennis te maken met het vervoerbedrijf Keolis. Het gesprek is daarnaast een goede manier om de raad mee te nemen in de organisatie van het openbaar vervoer in Almere, de ambitie met betrekking tot het openbaar vervoer, de toekomstige aanbesteding van het contract en de positie van de raad daarin.

Waar vind ik de stukken?

De gemeente maakte onlangs de thermometer 2022 busvervoer. De thermometer is een jaarlijkse rapportage over het voorgaand jaar. U kunt hierin klantbeoordelingen en andere cijfers vinden over het busvervoer.

Thermometer busvervoer 2022: 20230607Thermometer202220230613104501.pdf

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=keolis&sort=date_desc

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
Tags: openbaar vervoer
Raadsnummer : 23154