Agendawijzer

Nachttrein

Geschreven op: 07-07-2023 | Laatst bewerkt op: 29-09-2023 | Status onderwerp: klaar voor besluit

Nachtfoto van voorbij razende trein

Raadsleden vinden dat het college College = college van B&W de aanvraag voor een nachttrein op de rails moet zetten.

De indieners hebben deze motie na de bespreking bij de wegingstafel aangepast en een andere titel gegeven. Het college wordt niet meer gevraagd een aanvraag in te dienen bij de NS voor een nachttrein. Als tussenstap willen de indieners nu dat eerst de mogelijkheden en kosten worden onderzocht en aan de raad teruggekoppeld. Maar tijdens de bespreking spraken meerdere raadsleden ook hun twijfel over het nut van een onderzoek uit. Volgens hen is het duidelijk dat de kosten hoog zullen zijn en zou NS de trein alleen willen laten rijden als er voldoende behoefte is. Andere raadsleden spraken hun steun uit voor de motie omdat in hun ogen een grote stad als Almere in de nacht met de trein beter bereikbaar moet zijn. Ook werd geopperd om naast de mogelijkheden voor een nachttrein een busverbinding met Amsterdam in de nacht te onderzoeken.

De raad stemt binnenkort over deze motie.


Waar gaat het over?

Een aantal raadsleden wil dat het college vaart gaat maken met het aanvragen van een nachtelijke verbinding tussen Almere en Amsterdam. Ze voeren er een hele rij argumenten voor aan. Bijvoorbeeld dat Haarlem en Hilversum al een overeenkomst met de NS hebben. Of dat de raad in 2021 een amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. aannam dat hij een 'nachtnet' belangrijk vindt. Maar misschien wel gewoon omdat het bij de grote stad Almere hoort om ook 's nachts een verbinding te hebben met onze grote zusterstad in dezelfde metropoolregio.

Waarom praat de raad hierover?

Als raadsleden vinden dat het college ergens mee aan de slag moet, kunnen ze dat in een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vragen. Maar daar gaat wel eerst de hele raad over praten.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=nachttrein

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Sport, recreatie en toerisme, Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
Tags: openbaar vervoer
Raadsnummer : 23197