Agendawijzer

Lokaal transformatiefonds wmo

Raadsnummer: 23054

Geschreven op: 04-03-2023 | Laatst bewerkt op: 17-03-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Illustratie van kameraadschap

Een gesprek in de raad over de gerichte besteding van één miljoen euro.

Waar gaat het over?

Uit een financiële rapportage van de gemeente blijkt dat er ongeveer één miljoen euro is overgebleven uit een speciaal fonds om lichtere vormen van zorg te kunnen bieden aan zorgcliënten. Zodat er (bijvoorbeeld) minder voorzieningen voor beschermd wonen hoeven te komen.

In de rapportage bleek dat de gemeente om diverse redenen eerder gemaakte plannen niet heeft uitgevoerd. Ook verwacht de gemeente in 2023 geen geld uit te geven aan dit doel en daarom wil het college College = college van B&W het geld in de algemene pot terug te stoppen.

Een raadslid agendeert dit onderwerp omdat zij het onvoldoende duidelijk vindt waarom het geld niet is uitgegeven en omdat zij vindt dat het geld dat speciaal voor dit doel bestemd is, ook echt aan dit doel besteed moet worden.

Het doel van deze bespreking is daarom om helderheid te krijgen van het college over de besteding van het lokaal transformatiefonds Wmo. Daarnaast wil het raadslid met het college en raad in gesprek over de toekomstige besteding van dit fonds zodat we blijven werken aan het organiseren van meer of andere vormen van zorg en ondersteuning waardoor inwoners met een intensieve zorgvraag een alternatief hebben voor wonen met verblijf.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=transformatiefonds


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

9 maart - De wethouder vond de vragen over de besteding van het budget terecht. Het bedrag is begroot, maar inderdaad niet volledig besteed. Daar is wel een aantal redenen voor. Want het tekort aan woningen maakt het lastig om de doelen te realiseren. Ook is er een groot personeelstekort. Als alternatief wordt daarom gewerkt aan een zogenaamd ‘op-, af- en ombouwplan’. Maar wat is dat? Dat vroeg de raad zich massaal af. In mei wordt dit plan naar de raad gestuurd. Dan wordt hopelijk meer duidelijk.

Vervolgens kwam de wethouder nog met een derde reden. Verschillende projecten die lokaal uitgevoerd moesten worden, zijn uiteindelijk regionaal aangepakt. Daarbij konden gemeenten samenwerken en van elkaar leren. Deze projecten zijn ook met regionaal geld betaald. En daarom bleef het lokale budget dus op de plank liggen.

Een deel van de raad vindt dat het geld alsnog besteed moet worden aan de doelgroep. Ze willen niet dat het naar de ‘algemene middelen’ gaat. Anderen willen juist wél de gemeentelijke spaarpot vullen. Want het geld is overgebleven en heeft geen direct doel. En de wethouder is het met dat laatste eens. Daarmee is dit onderwerp voldoende besproken.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: financien, wonen
Raadsnummer : 23054