Raadswijzer (wie)

Gevonden artikelen

Statushouders

Bijgewerkt : 01-12-2021
Raadsnummer: RG298
  In Almere is een asielzoekerscentrum...Verder lezen

Betaalbaar wonen

Bijgewerkt : 02-12-2021
Raadsnummer: RV112
Het college heeft in de Woonvisie gezegd dat...Verder lezen

Barracudastraat

Bijgewerkt : 09-12-2021
Raadsnummer: RV121
Omdat er veel extra woningen nodig zijn, wordt op...Verder lezen

Pampushout

Bijgewerkt : 11-12-2021
Raadsnummer: RV123
In Pampushout is nog plaats voor een nieuw...Verder lezen

Sluis appartementen

Bijgewerkt : 11-12-2021
Raadsnummer: RV120
  Het gaat om een nieuw appartementencomplex...Verder lezen

Almere Hout

Bijgewerkt : 11-12-2021
Raadsnummer: 23262
Nobelhorst, Vogelhorst en Oosterwold zijn samen Almere Hout. Wat gebeurt daar allemaal?

Huisvestingsverordening

Bijgewerkt : 16-12-2021
Raadsnummer: RV02/22
Mensen die in een 24-uursinstelling wonen moeten...Verder lezen

Boomgaardweg

Bijgewerkt : 13-01-2022
Raadsnummer: rv07/2022
  Er is veel meer betaalbare woonruimte...Verder lezen

Muziekwijk jongerenwoningen

Bijgewerkt : 27-01-2022
Raadsnummer: rg29/2022
Zowel voor starters als dak- en thuisloze...Verder lezen

Domus Almere Poort

Bijgewerkt : 04-02-2022
Raadsnummer: 23282
Een plan om beschermd wonen in Almere Poort mogelijk te maken.

Opkoopbescherming woningen

Bijgewerkt : 03-03-2022
Raadsnummer: RG59/2022
Opkoopbescherming zorgt ervoor dat beleggers niet...Verder lezen

Youri Egorovweg

Bijgewerkt : 30-03-2022
Raadsnummer: rv-31/2022
Komen er 200 woningen aan de Youri Egorovweg? De beslissing valt op 9 juni.

Oosterwold, Bestemmingsplan 1e herziening

Bijgewerkt : 08-04-2022
Raadsnummer: 23171
Oosterwold is uniek en bijzonder. Hoe moet dit gebied verder worden ontwikkeld?

Wooncoöperaties gesprekstafel

Bijgewerkt : 22-04-2022
Raadsnummer: rg106/2022
Een wooncoöperatie is een soort vereniging...Verder lezen

Flitsbezorgers

Bijgewerkt : 13-05-2022
Raadsnummer: rg112/2022
Binnen tien minuten je online bestelde...Verder lezen

Stadswerfpark - De Binnenhaven

Bijgewerkt : 16-06-2022
Raadsnummer: rv48/2022
Er is een plan om achter de nieuwe sporthal van Almere Haven ongeveer 100 woningen te laten bouwen.

Warmtenet Almere Poort

Bijgewerkt : 28-10-2022
27 oktober, het verschil in kosten is een gevolg van afspraken uit het verleden.

Afval, van Almere naar Alkmaar

Bijgewerkt : 18-11-2022
Raadsnummer: rg342/2022
Het Almeerse afval wordt niet meer in Almere gescheiden, maar allemaal naar Alkmaar gereden.

Begraafplaatsen beleid

Bijgewerkt : 18-11-2022
Het ging vooral over de hoeveelheid ruimte voor...Verder lezen

Hortus (bouw Floriadewijk)

Bijgewerkt : 25-11-2022
Behalve stemmen over de moties, komt er ook een debat.

Begraafplaatsen beleid

Bijgewerkt : 25-11-2022
Goede bespreking, volgende keer stemmen.

Welstandscommissie

Bijgewerkt : 25-11-2022
Raadsnummer: rv73/2022
Een voorstel voor de benoeming van een nieuwe voorzitter.

Vuurwerk in Almere

Bijgewerkt : 03-12-2022
Raadsnummer: 23303
Moeten we in Almere stoppen met afsteken van vuurwerk of niet?

Vuurwerk in Almere

Bijgewerkt : 08-12-2022
Twee verschillende moties, één onderwerp.

Begraafplaatsen beleid

Bijgewerkt : 03-12-2022
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Vuurwerk in Almere

Bijgewerkt : 16-12-2022
Beide moties werden verworpen tijdens een bijzondere stemming.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkt : 10-02-2023
Raadsnummer: 23156
Waarom een huisvestingsverordening?

Zelfbewoningsplicht handhaven

Bijgewerkt : 10-02-2023
Raadsnummer: 23039
Moet de gemeente haar eigen regels handhaven?

Zelfbewoningsplicht handhaven

Bijgewerkt : 17-02-2023
De wil om te handhaven is er.

Zelfbewoningsplicht handhaven

Bijgewerkt : 24-02-2023
De raad stemt unaniem in met de motie.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkt : 24-02-2023
Heel veel vragen, maar nog geen antwoorden.

Plenaire vergadering 23 februari 2023

Bijgewerkt : 04-03-2023
9 maart, uit het debat kwamen twee moties voort om te bespreken.

Lokaal transformatiefonds wmo

Bijgewerkt : 04-03-2023
Raadsnummer: 23054
Een gesprek in de raad over de gerichte besteding van één miljoen euro.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkt : 10-03-2023
Schaarste vormt de grootste uitdaging.

Lokaal transformatiefonds wmo

Bijgewerkt : 10-03-2023
Geld uitgeven aan de doelgroep of toch sparen?

Ontwikkelplan Oostkavels

Bijgewerkt : 13-03-2023
Raadsnummer: 23080
30 maart, waar moet wat worden gebouwd aan de oostkant van het stadscentrum?

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkt : 24-03-2023
Elke woning kan maar één keer toegewezen worden.

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Bijgewerkt : 31-03-2023
De raad is nog niet uitgepraat. Komt op 13 april terug in de PM.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkt : 31-03-2023
Alles is nu besproken. Het is wachten op het stemmen op 13 april.

Flexwoningen

Bijgewerkt : 21-04-2023
Insprekers helpen de raad in kaart te brengen wat...Verder lezen

Flexwoningen

Bijgewerkt : 12-05-2023
11 mei 2023 - De raad gaat zorgvuldig om met de ruimte in onze stad.

Prestatieafspraken over vocht- en schimmelklachten

Bijgewerkt : 17-05-2023
Raadsnummer: 23119
Een voorstel van de raad om bindende afspraken...Verder lezen

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkt : 31-05-2023
Raadsnummer: 23142
Sommigen verdienen teveel voor een huurwoning en...Verder lezen

Centrum Almere 2040

Bijgewerkt : 31-05-2023
Raadsnummer: 23141
Een stadscentrum als warm kloppend hart van Almere. Hoe behouden we dat en hoe versterken we het?

Prestatieafspraken over vocht- en schimmelklachten

Bijgewerkt : 30-06-2023
29 juni - Verhuurders lossen de problemen onvoldoende op.

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkt : 07-07-2023
Het onderwerp staat op de agenda.

Prestatieafspraken over vocht- en schimmelklachten

Bijgewerkt : 07-07-2023
6 juli - Na stevig aandringen gaat het college overstag.

Kunstenaars onder dak

Bijgewerkt : 07-07-2023
Raadsnummer: 23187
Raadsleden praten over atelier- en tentoonstellingsruimtes voor Almeerse kunstenaars.

Bloemenmanden

Bijgewerkt : 14-07-2023
De motie haalde het niet.

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkt : 14-07-2023
Veel verschillende meningen in de raad. Er komen moties en amendementen.

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkt : 21-07-2023
De aanpassingen werden besproken, later op de avond werd het raadvoorstel aangenomen.

Wonen en zorg

Bijgewerkt : 22-09-2023
Deskundigen en raad spraken over deze grote opgave. De wethouder kan er gebruik van maken.

Woonlastenfonds

Bijgewerkt : 29-09-2023
De raad stemde met algemene stemmen in met het raadsvoorstel Woonlastenverordening 2023.

Muziekwijk bestemmingsplan

Bijgewerkt : 25-10-2023
Raadsnummer: 23280
De raad moet een besluit nemen over het gebruik van bedrijfsruimten op de Felserplaats.

Locatiekeuze Beschermd Wonen Plus voorziening

Bijgewerkt : 19-01-2024
Naar wegingstafel. 

Zet niemand op straat, stop tijdelijke huurcontracten

Bijgewerkt : 25-01-2024
Raadsnummer: 24025
Raadsleden in actie tegen tijdelijke huurcontracten.

Locatiekeuze Beschermd Wonen Plus voorziening

Bijgewerkt : 26-01-2024
Aan de wegingstafel besloot de raad hierover te willen praten. 

Locatiekeuze Beschermd Wonen Plus voorziening

Bijgewerkt : 02-02-2024
Het onderwerp is geagendeerd. 

Samenwonen op proef

Bijgewerkt : 26-02-2024
Raadsnummer: 24052
Proefsamenwonen in Almere: Een kans op liefde zonder financiële zorgen.  

Verklaring van geen bedenkingen Indische buurt

Bijgewerkt : 29-02-2024
Raadsnummer: 24059
121 woningen en bedrijfsruimten gepland in Almere Buiten.

Gemengd wonen project

Bijgewerkt : 01-03-2024
Raadsnummer: 24060
Samen onder één dak: Uitdagingen en kansen van gemengd wonen.  

Rekenkamer rapport woonruimteverdeling

Bijgewerkt : 08-03-2024
Raadsnummer: 24068
Naar een transparante toekomst: De toewijzing van woonruimtes in Almere

Leegstand in Almere. Beter benutten van de bestaande woningvoorraad

Bijgewerkt : 22-03-2024
Raadsnummer: 24080
Hoe kunnen we anticiperen op toekomstige leegstand van woningen?

Ruggensteunregeling voor jongeren die tussen wal en schip vallen

Bijgewerkt : 11-04-2024
Raadsnummer: 24112
Een dringende oplossing voor de Odeonstraat

Plan van aanpak 2024 huisvesting urgenten

Bijgewerkt : 25-04-2024
Raadsnummer: 24127
Balans zoeken: Huisvestingsstrategie 2024 voor urgente woningzoekenden

Verordening Woonlastenfonds 2024

Bijgewerkt : 07-06-2024
Raadsnummer: 24157
Het Woonlastenfonds 2024: Financiële steun voor inwoners met een laag inkomen.