Raadswijzer (wie)

Gevonden artikelen

Statushouders

Bijgewerkt : 01-12-2021
  In Almere is een asielzoekerscentrum...Verder lezen

Betaalbaar wonen

Bijgewerkt : 02-12-2021
Het college heeft in de Woonvisie gezegd dat...Verder lezen

Barracudastraat

Bijgewerkt : 09-12-2021
Omdat er veel extra woningen nodig zijn, wordt op...Verder lezen

Pampushout

Bijgewerkt : 11-12-2021
In Pampushout is nog plaats voor een nieuw...Verder lezen

Sluis appartementen

Bijgewerkt : 11-12-2021
  Het gaat om een nieuw appartementencomplex...Verder lezen

Hout-Noord

Bijgewerkt : 11-12-2021
Tussen Nobelhorst en de A6 is een deel van de...Verder lezen

Huisvestingsverordening

Bijgewerkt : 16-12-2021
Mensen die in een 24-uursinstelling wonen moeten...Verder lezen

Boomgaardweg

Bijgewerkt : 13-01-2022
  Er is veel meer betaalbare woonruimte...Verder lezen

Muziekwijk

Bijgewerkt : 27-01-2022
Zowel voor starters als dak- en thuisloze...Verder lezen

Domus nieuwbouw

Bijgewerkt : 04-02-2022
Een plan om beschermd wonen in Almere Poort mogelijk te maken.

Opkoopbescherming woningen

Bijgewerkt : 03-03-2022
Opkoopbescherming zorgt ervoor dat beleggers niet...Verder lezen

Youri Egorovweg

Bijgewerkt : 30-03-2022
Komen er 200 woningen aan de Youri Egorovweg? De beslissing valt op 9 juni.

Oosterwold, Bestemmingsplan 1e herziening

Bijgewerkt : 08-04-2022
Oosterwold is uniek en bijzonder. Hoe moet dit gebied verder worden ontwikkeld?

Wooncoöperaties gesprekstafel

Bijgewerkt : 22-04-2022
Een wooncoöperatie is een soort vereniging...Verder lezen

Flitsbezorgers

Bijgewerkt : 13-05-2022
Binnen tien minuten je online bestelde...Verder lezen

Stadswerfpark - De Binnenhaven

Bijgewerkt : 16-06-2022
Er is een plan om achter de nieuwe sporthal van Almere Haven ongeveer 100 woningen te laten bouwen.

Warmtenet Almere Poort

Bijgewerkt : 28-10-2022
27 oktober, het verschil in kosten is een gevolg van afspraken uit het verleden.

Afval, van Almere naar Alkmaar

Bijgewerkt : 18-11-2022
Het Almeerse afval wordt niet meer in Almere gescheiden, maar allemaal naar Alkmaar gereden.

Begraafplaatsen beleid

Bijgewerkt : 18-11-2022
Het ging vooral over de hoeveelheid ruimte voor...Verder lezen

Hortus (bouw Floriadewijk)

Bijgewerkt : 25-11-2022
Behalve stemmen over de moties, komt er ook een debat.

Begraafplaatsen beleid

Bijgewerkt : 25-11-2022
Goede bespreking, volgende keer stemmen.

Welstandscommissie

Bijgewerkt : 25-11-2022
Een voorstel voor de benoeming van een nieuwe voorzitter.

Vuurwerk Almere

Bijgewerkt : 03-12-2022
Stoppen met vuurwerk of niet. En hoe dan?

Vuurwerk Almere

Bijgewerkt : 03-12-2022
Twee verschillende moties, één onderwerp.

Begraafplaatsen beleid

Bijgewerkt : 03-12-2022
Het raadsvoorstel is aanvaard.

Vuurwerk Almere

Bijgewerkt : 16-12-2022
Beide moties verworpen tijdens een bijzondere stemming.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkt : 10-02-2023
Waarom een huisvestingsverordening?

Zelfbewoningsplicht handhaven

Bijgewerkt : 10-02-2023
Moet de gemeente haar eigen regels handhaven?

Zelfbewoningsplicht handhaven

Bijgewerkt : 17-02-2023
De wil om te handhaven is er.

Zelfbewoningsplicht handhaven

Bijgewerkt : 24-02-2023
De raad stemt unaniem in met de motie.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkt : 24-02-2023
Heel veel vragen, maar nog geen antwoorden.

Plenaire vergadering 23 februari

Bijgewerkt : 04-03-2023
9 maart, uit het debat kwamen twee moties voort om te bespreken.

Lokaal transformatiefonds wmo

Bijgewerkt : 04-03-2023
Een gesprek in de raad over de gerichte besteding van één miljoen euro.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkt : 10-03-2023
Schaarste vormt de grootste uitdaging.

Lokaal transformatiefonds wmo

Bijgewerkt : 10-03-2023
Geld uitgeven aan de doelgroep of toch sparen?

Domus

Bijgewerkt : 10-03-2023
9 maart, eerst een debat, nu twee moties.

Ontwikkelplan Oostkavels

Bijgewerkt : 13-03-2023
30 maart, waar moet wat worden gebouwd aan de oostkant van het stadscentrum?

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkt : 24-03-2023
Elke woning kan maar één keer toegewezen worden.

Penitentiaire Inrichting Almere Buiten

Bijgewerkt : 31-03-2023
De raad is nog niet uitgepraat. Komt op 13 april terug in de PM.

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Bijgewerkt : 31-03-2023
Alles is nu besproken. Het is wachten op het stemmen op 13 april.

Flexwoningen

Bijgewerkt : 21-04-2023
Insprekers helpen de raad in kaart te brengen wat...Verder lezen

Flexwoningen

Bijgewerkt : 12-05-2023
11 mei 2023 - De raad gaat zorgvuldig om met de ruimte in onze stad.

Prestatieafspraken over vocht- en schimmelklachten

Bijgewerkt : 17-05-2023
Een voorstel van de raad om bindende afspraken...Verder lezen

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkt : 31-05-2023
Sommigen verdienen teveel voor een huurwoning en...Verder lezen

Centrum Almere 2040

Bijgewerkt : 31-05-2023
Een stadscentrum als warm kloppend hart van Almere. Hoe behouden we dat en hoe versterken we het?

Prestatieafspraken over vocht- en schimmelklachten

Bijgewerkt : 30-06-2023
29 juni - Verhuurders lossen de problemen onvoldoende op.

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkt : 07-07-2023
Het onderwerp staat op de agenda.

Prestatieafspraken over vocht- en schimmelklachten

Bijgewerkt : 07-07-2023
6 juli - Na stevig aandringen gaat het college overstag.

Kunstenaars onder dak

Bijgewerkt : 07-07-2023
Raadsleden praten over atelier- en tentoonstellingsruimtes voor Almeerse kunstenaars.

Bloemenmanden

Bijgewerkt : 14-07-2023
De motie haalde het niet.

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkt : 14-07-2023
Veel verschillende meningen in de raad. Er komen moties en amendementen.

Middeldure huurwoningen - verordening

Bijgewerkt : 21-07-2023
De aanpassingen werden besproken, later op de avond werd het raadvoorstel aangenomen.

Gevonden pagina's

Woonvisie voortgang

Bijgewerkt : 03-12-2022
Het schiet niet erg op met de uitvoering van de Woonvisie, vindt een raadslid.