Agendawijzer

Markerkant, voorkeursrecht gemeente

Geschreven op: 19-04-2023 | Laatst bewerkt op: 16-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van een monopoly spelbord

Dit bedrijventerrein vlak bij het centrum krijgt in de toekomst misschien een andere functie: niet alleen werken, maar wonen bijvoorbeeld. De gemeente wil in het algemeen belang van de stad meer te zeggen krijgen over wat er op dit terrein gebeurt.

  • Amendement: Correctie kennelijke verschrijving raadsvoorstel (23103.001) AANVAARD 43/0
  • Raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht gemeenten Markerkant 15 te Almere (23103) AANVAARD 43/0

 


Waar gaat het over?

Het gaat over het deel van de Markerkant waar de voormalige brandweerkazerne (met de slangentoren) staat. Dit stuk is nu nog een echt bedrijventerrein. Omdat het zo dicht bij het centrum ligt, zou het in de toekomst best een aantrekkelijk gebied kunnen worden met een combinatie van werken én wonen. Maar pas ná 2030 waarschijnlijk. Toch vindt de gemeente het verstandig om nu alvast rekening te houden met die mogelijkheid. En daarom wil ze wat meer te zeggen hebben over wat er op dat terrein gebeurt.

De meeste gebouwen (en de grond waarop ze staan) zijn niet van de gemeente, maar in particuliere handen. Daar verandert niets aan. Tenzij een eigenaar zijn pand en grond wil gaan verkopen. Als de gemeente een voorkeursrecht op het gebied vestigt, moeten de eigenaren hun pand en grond éérst aan de gemeente aanbieden, voordat ze het kunnen verkopen aan anderen. Zo wordt speculatie voorkomen én heeft de gemeente meer regie op wat er op dat terrein verandert.

Andere gemeenten in Nederland hebben al voorkeursrecht op gebieden in hun stad. Voor Almere is het nog een redelijk nieuwe aanpak. Het college College = college van B&W denkt dat het verstandig is om dit nu al te doen. Al op 11 april wees het college dit gebied aan als 'voorlopig' voorkeursrecht. Dat is gedaan om te voorkomen dat investeerders nu snel proberen grond aan te kopen in de hoop dat later voor een veel hogere prijs te kunnen verkopen. De raad moet binnen drie maanden besluiten, anders vervalt dit voorlopige recht.

Waarom praat de raad hierover?

Het college (de gemeente dus) bereidt de plannen voor, maar de raad moet erover besluiten.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=markerkant&sort=date_desc

Als u dit raadsvoorstel leest: niet schrikken. De tekst begint onleesbaar en onbegrijpelijk, maar al onderaan de eerste pagina begint ook een hele duidelijke uitleg. Lees en ontdek hoe uw gemeente vooruit denkt.


 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bedrijfsleven
Raadsnummer : 23103