Agendawijzer

Stagemakelaars

Geschreven op: 28-06-2023 | Laatst bewerkt op: 22-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Twee handen schudden

Een stageplek is niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

28 september 2023 - Plenair, besluitvorming.

  • Motie vreemd: Stagemakelaar voor een eerlijke arbeidsmarkt (23169) VERWORPEN 10/34

Waar gaat het over?

Niet elke mbo-student komt even makkelijk aan een stage. Bijvoorbeeld omdat ze last hebben van discriminatie of omdat ze maar een klein netwerk van vrienden en kennissen hebben. Daardoor lopen ze studievertraging op. En soms stoppen studenten daardoor helemaal met hun opleiding.

Om deze studenten aan een stage te helpen, zetten Amsterdam en Rotterdam stagemakelaars in. Die leggen verbindingen tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de studenten. Uit onderzoek blijkt dat deze studenten zeer tevreden zijn over de hulp die zij krijgen van stagemakelaars. En onder de streep levert het ook nog eens extra stageplekken op voor mbo’ers.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid wil dat Almere het voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam volgt. Met een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. roept ze daarom het college College = college van B&W op om een proef te starten in samenwerking met mbo-scholen. Na twee jaar moet een evaluatie plaatsvinden.

Het onderwerp komt eerst op de wegingstafel. Daarna wordt duidelijk of de raad het onderwerp wil bespreken óf dat het direct door kan naar besluitvorming.

Waar vind ik de stukken?

U vindt de stukken in de documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=stagemakelaar

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven, Onderwijs, jeugd
Tags: bedrijfsleven, mbo, stage
Raadsnummer : 23169