Agendawijzer

Ondersteuning van jonge mantelzorgers

Raadsnummer: 23189

Geschreven op: 07-07-2023 | Laatst bewerkt op: 22-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Zorgzame omhelzing

Komt er extra steun voor jonge mantelzorgers?

De motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. ligt op de wegingstafel van 13 juli 2023. Daar bepaalt de raad of het erover wil spreken. Zo niet, dan gaat het direct door naar besluitvorming.


Waar gaat het over?

Veel Nederlanders zijn mantelzorger. Voor kinderen en jongeren geldt zelfs dat één op de vier zorgt voor bijvoorbeeld een zieke vader of moeder. Deze minderjarigen zijn daardoor zelf ook kwetsbaar. Het zorgen voor een ander kan stressvol zijn en ten koste gaan van schoolprestaties. De VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere) biedt ondersteuning aan deze kinderen en jongeren, maar heeft wel te maken met kleine budgetten. Daarom blijft de inzet noodgedwongen beperkt.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid wil dat kinderen en jongeren die mantelzorger zijn op betere steun kunnen rekenen. Ze stelt voor om een proef te organiseren, waarbij de VMCA een extra medewerker in dienst neemt. Deze persoon biedt dan specifiek hulp aan jonge mantelzorgers op school. Om de kosten te dekken, stelt het raadslid voor om hiervoor 60.000 euro uit het raadsbudget te gebruiken.

Waar vind ik de stukken?

U vindt de stukken in de documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=jonge%20mantelzorgers


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

28 september 2023 - Plenair, besluit. 

  • Motie vreemd: Meer ondersteuning voor jonge mantelzorgers (23189) VERWORPEN 11/33
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: mantelzorg
Raadsnummer : 23189