Agendawijzer

Onderwijskwaliteit

Geschreven op: 19-07-2023 | Laatst bewerkt op: 22-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Kleurenpotloden

Een raadlid wil praten over de kwaliteit van de scholen in Almere.

21 september - Hou houd je de kwaliteit van het onderwijs op peil? In het verleden had Almere veel zwakke scholen, maar inmiddels staat het lokale onderwijs er veel beter voor. Toch maakt de indiener van het agendavoorstel zich zorgen. Een groot deel van de raad was het daar niet mee eens. Waarom moet de raad hier nu over praten? Het college werkt toch al aan plannen om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden? Het grootste deel van de raadsleden wacht liever die plannen af. Dan kan het gesprek goed gevoerd worden.

Voor nu is het onderwerp voldoende besproken.


Waar gaat het over?

Kinderen en jongeren krijgen onderwijs van veel verschillende scholen in onze stad. Elk van die scholen moet onderwijs bieden dat tot goede leerresultaten van de scholieren leidt. De voornaamste rol daarvoor ligt bij de landelijke onderwijsinspectie. Maar ook de gemeente houdt de kwaliteit in de gaten.

In 2010 was de kwaliteit van het onderwijs op veel scholen in Almere niet goed genoeg. Dat zorgde toen voor onrust en problemen. De onderwijsinspectie houdt continu toezicht en publiceert haar bevindingen in het openbaar: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/zoek?q=almere&page=1

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid houdt de vinger aan de pols voor de kwaliteit van het onderwijs en constateert dat er een paar scholen zijn waar niet goed genoeg gaat. Hij wil geen herhaling van de situatie in 2010 en stelt daarom voor (in een agendavoorstel) er met de raad en de wethouder over te praten.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=onderwijskwaliteit

 
Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: scholen
Raadsnummer : 23204