Agendawijzer

Openbaarheid van documenten (Woo verzoeken)

Raadsnummer: 23223

Geschreven op: 21-07-2023 | Laatst bewerkt op: 21-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Illustratie van een vraagteken in een doolhof

Met enige regelmaat dienen personen of organisaties verzoeken in om geheime stukken openbaar te maken.


Waar gaat het over?

In het algemeen belang moet de gemeente sommige dingen geheim houden. Dat gebeurt niet zomaar. Er wordt goed gekeken of het écht nodig is. En niet alleen dat: het is ook wettelijk geregeld dat zoveel mogelijk openbaar is in de Wet open overheid (Woo). Toch maakte (en maakt) het college College = college van B&W sommige stukken geheim, zij 'legt geheimhouding op', dat kan soms gewoon niet anders.

Als een inwoner of organisatie daarover tóch meer wil weten, kan hij/zij daarvoor een 'Verzoek Wet open overheid' indienen. Dat is al heel lang zo, maar vroeger heette het een WOB-verzoek.

Een Woo-verzoek is dus ook meteen een verzoek om de geheimhouding van iets (gedeeltelijke) op te heffen. Dus moeten college en raad de geheimhouding ervan her-overwegen. Als de geheimhouding wordt opgeheven, is dat document openbaar geworden en kan niet alleen de aanvrager, maar iedereen het lezen.

Geheimhouding opheffen is vaak wel een puzzel. Want soms kunnen hele stukken van een document best wel openbaar, maar staan er passages of bedragen die die beter geheim kunnen blijven. Dat kan dus ook: gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding.

Op deze pagina berichten wij over meerdere verzoeken.

Waarom praat de raad hierover?

Het college legt geheimhouding aan stukken op, maar de raad moet daarover besluiten.

Waar vind ik de stukken?

Over de Wet open overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo

De Woo op de site van de gemeente: https://www.almere.nl/bestuur/informatieverzoek-wet-open-overheid


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

28 september 2023 - Wegingstafel, plenair, besluit.

Het onderwerp stond om 18.45 uur op de wegingstafel. Daar besloot de raad dat er meteen over gestemd kon worden en dat werd diezelfde avond tijdens de plenaire vergadering gedaan.

  • Raadsvoorstel Verzoek Wet open overheid Nota grondprijsbeleid 2016 (23223) AANVAARD 44/0
Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: wet open overheid
Raadsnummer : 23223