Agendawijzer

Woo-verzoek Omroep Flevoland (Floriade)

Raadsnummer: 23208

Geschreven op: 14-07-2023 | Laatst bewerkt op: 22-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van man die naar een bord vol aantekeningen kijkt

Maakt de raad meer informatie over de Floriade openbaar?


Waar gaat het over?

Ongeveer een jaar geleden diende Omroep Flevoland een Woo-verzoek in (Wet open overheid). In dit verzoek vraagt de omroep om alle documenten sinds 2012 te ontvangen die te maken hebben met de Floriade.

Op 24 november 2022 nam de raad al het besluit tot een gedeeltelijke opheffing van geheimhouding. De omroep tekende hiertegen bezwaar aan, omdat het meer informatie wil ontvangen. Naar aanleiding daarvan adviseert de bezwaarschriftencommissie nu om de geheimhouding op een extra document op te heffen.

Waarom praat de raad hierover?

Met een raadsvoorstel stelt het college College = college van B&W voor om de geheimhouding op een deel van de businesscase van de Floriade op te heffen. Uiteindelijk heeft de raad de bevoegdheid om over dit soort zaken te beslissen.

Het onderwerp komt eerst aan bod op de wegingstafel van 20 juli. Daar bepaalt de raad of een inhoudelijke bespreking nodig is. Als dat niet het geval is, gaat het voorstel direct door naar besluitvorming.

Waar vind ik de stukken?

U vindt de stukken in de documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=wet%20open%20overheid%20omroep%20flevoland


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De raad stemde in met twee voorstellen.

23 november 2023 - Plenair, besluit.
Raadsvoorstel Verzoek Opheffing geheimhouding Woo Floriade (23294) AANGENOMEN 43/0
Raadsvoorstel Verzoek Opheffing geheimhouding raadsverslagen Woo Floriade (23295) AANGENOMEN 43/0