Agendawijzer

Plenaire vergadering 1 juni 2023

Raadsnummer:

Geschreven op: 01-06-2023 | Laatst bewerkt op: 16-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van raadsleden die stemmen

Er waren 42 raadsleden aanwezig.

Waar gaat het over?

Over de volgende onderwerpen stemde de raad:

 • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. : Geen opvang van veiligelanders en Dublin-claimanten binnen de gemeentegrenzen van Almere (23072.001) VERWORPEN 7/35
 • Motie: Geen cent of centimeter toegeven aan overlast door veiligelanders en Dublinclaimanten (23072.002) AANVAARD 22/20
 • Motie: Rijk, kom over de brug (23072.003) VERWORPEN 13/29
 • Motie: Een passende alternatieve opvanglocatie voor vluchtelingen (23072.004) VERWORPEN 5/37
 • Motie: Maak welzijn van vluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asiel voorwaarde in gesprek ministerie (23072.005) VERWORPEN 20/22
 • Motie: Geen onderhandeling taakstelling aantal statushouders (23072.006) VERWORPEN 15/27
 • Motie: Prestatie indicatoren in MRA documenten (23109.001) AANVAARD 42/0
 • Raadsvoorstel Activeren MVA-gronden voor Montessori Campus Almere Twentsekant (23116) AANVAARD 42/0
 • Motie: Officiële landelijke opening Baby Loss Awareness Week naar Almere halen (23126) AANVAARD 25/17
 • Raadsvoorstel Zienswijze Met een zienswijze laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt. conceptbegroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep (23139) AANVAARD 42/0
 • Raadsvoorstel Veiligheidsregio Flevoland: jaarstukken 2022, programmabegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 (23136) AANVAARD 36/6
 • Motie: Geen onderscheid maken in urgentie (23108.001) AANVAARD 31/11
 • Motie: Geen verkoop of liberalisatie van sociale huurwoningen (23108.002) AANVAARD 28/14
 • Motie: Flexwoningen en concept Flexcity (23108.004) VERWORPEN 6/36
 • Motie: Alles op alles zetten om de taakstelling huisvesting vergunninghouders in 2023 vóór 31 december te kunnen halen (23108.005) VERWORPEN 11/31
 • Motie: Het Annapark buiten beschouwing laten in Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders (23108.006) VERWORPEN 14/28

Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: Politieke Markt
Raadsnummer :