Agendawijzer

Plenaire vergadering 11 mei 2023

Raadsnummer:

Geschreven op: 11-05-2023 | Laatst bewerkt op: 08-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van het aanbieden van een petitie in de raadzaal

Er waren 44 raadsleden aanwezig.

Waar gaat het over?

De plenaire vergadering begon met de aanbieding van een petitie aan de vice-voorzitter van de raad door bewoners uit Almere Centrum. Zij pleiten voor het behoud van de hanging baskets (hangende bloemenmanden aan de lantaarnpalen) in het centrum van Almere.

Raadslid (en fractievoorzitter CDA) Nienke Nieuwenhuizen ging onlangs met ziekteverlof. In haar plaats neemt mevrouw Lisette de Block tijdelijk haar functie als raadslid waar. Het fractievoorzitterschap wordt waargenomen door de heer Kees Sanderse.
Mevrouw de Block werd als raadslid geïnstalleerd (23120).

Besluiten
  • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd: De Grijperhub, grip op zwerfvuil (23061) AANVAARD 23/21
  • Motie vreemd: BKR-registratie verkorten na schuldentraject (23070) AANVAARD 27/17
  • Motie vreemd: Geen normalisatie van insecten in voeding (23078) VERWORPEN 15/29
  • Motie vreemd: Cameratoezicht in centrum Almere Haven hervatten (23087)  STEMMEN STAKEN 22/22 - volgende vergadering opnieuw in stemming
  • Raadsvoorstel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023 (23093) AANVAARD 38/6
  • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 en 1e en 2e Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) (23096) AANVAARD 44/0
  • Motie 'Regionale en lokale inkoopstrategie Jeugd’ (23098.001) AANVAARD 44/0
  • Motie: 'Inclusieve inkoop Jeugdhulp met verblijf’ (23098.003) AANVAARD 28/16
  • Motie: 'Duurzame inkoop Jeugdhulp met verblijf’ (23098.004) AANVAARD 27/17

Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: Politieke Markt
Raadsnummer :