Agendawijzer

Programma van Eisen voor het Masterplan Almere Pampus

Raadsnummer: 24145

Geschreven op: 29-05-2024 | Laatst bewerkt op: 30-05-2024 | Status onderwerp: wegingstafel

Afbeelding:Pampus

Masterplan Almere Pampus: Duurzaam Wonen en Werken

Waar gaat het over?

Het document dat wordt besproken, is een voorstel aan de gemeenteraad van Almere over het programma van eisen voor het Masterplan Almere Pampus. Dit plan schetst de belangrijkste richtlijnen voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel, Pampus, waarbij nadruk ligt op een evenwichtige mix van wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid. Het voorstel beschrijft hoe Almere Pampus moet uitgroeien tot een levendige en duurzame stadswijk die ruimte biedt voor sociale interactie en waar natuur en stad harmonieus samen gaan. Dit gebied wordt ontworpen met het oog op diverse woonmilieus, innovatieve werkplekken en uitstekende stedelijke voorzieningen, terwijl het ook inspeelt op toekomstige ecologische en sociale uitdagingen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt dit voorstel omdat de ontwikkeling van Almere Pampus van grote invloed zal zijn op de toekomstige structuur en het karakter van de stad. Door goedkeuring te geven aan het programma van eisen, zet de raad de kaders waarbinnen verdere stadsontwikkeling plaatsvindt. Dit is essentieel om te zorgen dat Pampus ontwikkelt tot een duurzaam, sociaal en economisch vitaal stadsdeel. De raad moet beslissen over aspecten zoals de dichtheid van de bebouwing, de soorten voorzieningen en de inrichting van openbaar vervoer, wat directe invloed heeft op de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het nieuwe stadsdeel voor zowel huidige als toekomstige inwoners en ondernemers. Het besluit is ook van belang om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen in lijn zijn met regionale en nationale beleidsdoelen en om te voldoen aan de afgesproken termijnen voor stadsuitbreiding.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24145


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
Tags: pampus
Raadsnummer : 24145