Agendawijzer

Religieuze neutraliteit boa's

Geschreven op: 05-07-2023 | Laatst bewerkt op: 22-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Justitie weegschaal

Hoe waarborg je de religieuze neutraliteit van boa’s?

28 september 2023 - Plenair, besluit.

  • Motie vreemd: Waarborg (ook) de religieuze neutraliteit van buitengewone opsporingsambtenaren (23182) VERWORPEN 19/25

Waar gaat het over?

Pas geleden maakte de minister van Justitie en Veiligheid bekend dat politieagenten in uniform geen hoofddoek, kruisje of keppel meer mogen dragen. Hiermee wil de minister de neutraliteit van het politieuniform waarborgen. Een zelfde regel bestaat nog niet voor gemeentelijke boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren).

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid vindt dat het dragen van hoofddoeken, keppels, kruisjes en andere uitingen van geloofs- en levensovertuigingen ook voor boa’s in uniform verboden moet worden. Hij wil dat het college College = college van B&W onderzoekt of dit mogelijk is. Daarom dient hij een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. in die hiertoe oproept.

Waar vind ik de stukken?

U vindt de stukken in de documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=religieuze%20neutraliteit

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.