Agendawijzer

Slavernijverleden

Raadsnummer: 23175

Geschreven op: 07-07-2023 | Laatst bewerkt op: 14-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Twee handen breken ketting

Komt er een stadsdialoog over het slavernijverleden?


Waar gaat het over?

Het Nederlandse slavernijverleden krijgt steeds meer aandacht. Zo bood minister-president Rutte in 2022 excuses aan namens de Nederlandse staat. Ook riep hij op tot het voeren van een brede maatschappelijke dialoog over dit onderwerp.

In 2023 is het 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft. 150 jaar geleden gebeurde dat ook feitelijk. Ook voor Almere is dit een reden om stil te staan bij dit onderwerp. Daarom werd op vrijdag 30 juni 2023 het Almeerse slavernijmonument onthuld.

Waarom praat de raad hierover?

In navolging van de oproep van premier Rutte willen raadsleden een stadsdialoog over het slavernijverleden organiseren. Met een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. roepen zij het college College = college van B&W op om dit te organiseren. De raadsleden doen het voorstel om 50.000 euro beschikbaar te stellen vanuit het budget van de raad om de kosten te dekken.

Aan de wegingstafel besloot de raad dat het deze motie wil bespreken voordat het een besluit neemt.

Waar vind ik de stukken?

U vindt de stukken in de documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=slavernijverleden


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

20 juli 2023 - Het college vond de motie om stadsdialogen te organiseren over het slavernijverleden een mooi initiatief en wilde daar graag aan meewerken. Hoe dat er uit moet zien wil de gemeente graag samen met lokale organisaties en de raad bespreken. Misschien kan er breder gedacht worden dan alleen stadsdialogen en kan er iets komen met een langduriger karakter. Om dat op te zetten is wel wat meer tijd nodig dan nu in de motie staat. Waarom niet de tijd nemen tot het eind van het herdenkingsjaar, dus tot 1 juli 2024? De indieners hadden daar wel oren naar en waren bereid hun motie daarop aan te passen. Ook wilden ze hun plan voor een raadscommissie wel versimpelen: een gesprek met geïnteresseerde raadsleden. Maar niet alle raadsleden waren even enthousiast over de motie. Waarom specifiek kijken naar het slavernijverleden en waarom alleen het verleden? Daarover wilden de indieners best praten en ze deden hun collega raadsleden dan ook het aanbod om samen met hen en het college mee te denken over de inhoud van de stadsgesprekken.  

Over het onderwerp werd later op de avond gestemd en werd de motie aanvaard.

  • Motie vreemd: Stadsdialoog ‘Almere, achter de komma’, gesprekken over Slavernijverleden (23175) AANVAARD 27/16
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: keti koti, slavernij
Raadsnummer : 23175