Agendawijzer

Stedenwijk en daklozen

Geschreven op: 17-05-2023 | Laatst bewerkt op: 16-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van een dakloze op een bankje

Bewoners van Stedenwijk meldden dat ze (steeds meer) last hebben van daklozen en verslaafden in het centrum en hun buurt.

Verschillende inwoners kwamen aan het woord om hun ervaringen te delen met de raad. Ze vertelden veel overlast te ervaren van daklozen en verslaafden in het centrum van hun buurt. Vervolgens vroeg de raad door. Want wat kan de gemeente ertegen doen?

De wethouder vertelde dat de gemeente al verschillende maatregelen nam. Wanneer iemand overlast ervaart, zegt dat natuurlijk nog niet dat er niks aan gedaan wordt. Die maatregelen zijn niet altijd zichtbaar. Daarbij deed de wethouder wel een oproep aan de bewoners: Blijf overlast melden. Want dan kan de gemeente optreden. Ook worden patronen dan zichtbaarder, zodat de gemeente nog effectiever maatregelen kan treffen. Daarmee is dit onderwerp voldoende besproken.


Waar gaat het over?

Inwoners zochten contact met een raadslid over overlast die ze ervaren met daklozen en verslaafden. Het raadslid stelt nu voor om in gesprek te gaan met de betrokken omwonenden en winkeliers, zodat ze de raad kunnen informeren over de door hen ervaren problemen. Daarna wil de indiener van de portefeuillehouder antwoord op de volgende vragen:

  • Welke maatregelen worden genomen ten behoeve van de belangen van bewoners en verslaafden in deze wijk?
  • Wie heeft de regie over de eventuele maatregelen?
  • Wat is het effect van de toe nu toe genomen maatregelen en zijn die in concrete, inzichtelijke cijfers te duiden?
Waarom praat de raad hierover?

Met een agendavoorstel stelt een raadslid voor om hierover met elkaar te praten.

Waar vind ik de stukken?

Lees de het agendavoorstel.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.