Agendawijzer

Tomingroep - begroting 2024

Raadsnummer: 23139

Geschreven op: 31-05-2023 | Laatst bewerkt op: 16-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Vertegenwoordigers Tomingroep

De begroting van de Tomingroep, die heel wat Almeerders aan een leuke baan helpt, moet worden goedgekeurd.


Waar gaat het over?

De gemeente wil (en moet) inwoners die niet gemakkelijk een reguliere baan kunnen vinden proberen tóch een plek op de arbeidsmarkt bieden. Het gaat om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat wordt genoemd. De Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet schrijven voor dat de gemeente dat moet doen en Almere krijgt daarvoor geld van het Rijk. Maar de gemeente doet het samen andere partners in de regio in een gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. . De Werkvoorzieningschap Tomingroep is de organisatie die de arbeidskrachten van werk voorziet. Die organisatie krijgt geld van alle gemeenten die in de gemeenschappelijke regeling samenwerken.

Voor het komende jaar (2024) heeft de Tomingroep een begroting gemaakt. De verschillende gemeenteraden moeten daar akkoord mee gaan, maar kunnen ook voorstellen voor verandering indienen. Het college College = college van B&W van B&W heeft de begroting laten bestuderen en stelt de raad voor om in te stemmen voor de voorgestelde begroting.

Waarom praat de raad hierover?

De raad gaat over het geld van de stad en moet hierover dus een besluit nemen.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=tomingroep&sort=date_desc


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Op uitnodiging van het presidium schoven twee vertegenwoordigers van de Tomingroep aan voor een gesprek met de raad. Directeur Ivo Korte en directiesecretaris Christine Hoogenkamp vertelden over het werk van de Tomingroep. Het ging over de meerwaarde dat het heeft voor de stad, maar ook over de uitdagingen die daarbij komen kijken. De raad luisterde geïnteresseerd en stelde de nodige vragen. Bij de sluiting van de vergadering besloot de raad om voortaan jaarlijks dit gesprek met elkaar te voeren.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Werk en inkomen, Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: werkvoorziening
Raadsnummer : 23139 23143