Agendawijzer

Veiligheidsagenda 2023-2026

Raadsnummer: 23092

Geschreven op: 13-04-2023 | Laatst bewerkt op: 13-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Politiebureau Almere Stad

De veiligheidsagenda bevat de ambitie en doelen waarmee de gemeente werkt aan de openbare orde en veiligheid in onze stad.


Waar gaat het over?

Wat moet de gemeente doen om de veiligheid in de stad te bevorderen? Over welke vormen van inzet gaat het dan? Hoeveel kost dat, of: hoeveel mag het kosten? Allemaal zaken waarover goed moet worden nagedacht en waarover de gemeente met de veiligheidsdiensten (vooral politie) heldere afspraken moet maken. Dat doet de gemeente door regelmatig veiligheidsplannen, -agenda's en uitvoeringsplannen op te stellen, die met de betrokkenen af te stemmen. Daarna moet de volksvertegenwoordiging daar een besluit over nemen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad moet elke vier jaar de doelen voor veiligheid door handhaving van de openbare orde en hulpverlening door de politie vaststellen.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=veiligheidsagenda&sort=date_desc


 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

  • Motie: Online jeugdwerkers (23092.002) AANVAARD 37/6
  • Motie: Betrek ervaringsdeskundigen bij veiligheidsbeleid (23092.003) AANVAARD 29/14
  • Motie: Preventie met Gezag en specialistisch jongerenwerk (23092.004)AANVAARD 28/15
  • Motie: (Specialistische) schooljongerenwerkers (23092.006) AANVAARD 26/17
  • Motie: Aanmelden Top X-aanpak en privacy verwerkte gegevens in Top X-lijst (23092.008) VERWORPEN 12/31
  • Motie: Uitgangspunten onderzoeksmethodiek (23092.010) AANVAARD 24/19
  • Raadsvoorstel Veiligheidsagenda Almere 2023-2026 (23092) AANVAARD 43/0

 

Artikel delen: