Agendawijzer

13-04-2023

Veiligheidsagenda 2023-2026

Foto van enkele gespreksdeelnemers over de veiligheidsagenda

De veiligheidsagenda bevat de ambitie en doelen waarmee de gemeente werkt aan de openbare orde en veiligheid in onze stad.

Bij de start was er een discussie of deze bespreking wel door kon gaan. Er was een bijeenkomst over radicalisering en extremisme toegezegd, maar deze moet nog plaatsvinden. Kan het gesprek dan wel goed gevoerd worden? Voor het grootste deel van de raad was dit geen probleem. De bespreking kon gewoon doorgaan.

Eerst kwamen drie insprekers aan het woord. Zowel bij de insprekers als bij de raad is er veel draagvlak voor de nieuwe veiligheidsagenda. Toch werden er ook vragen gesteld. Wat krijgt prioriteit? En wat niet? Daar verschillen de meningen over. Sommige raadsleden willen dan ook moties of amendementen indienen. Maar eerst is het woord nog aan de burgemeester om te reageren op alle vragen. Dat gebeurt de volgende keer, want vanavond was daar geen tijd meer voor.


Waar gaat het over?

Wat moet de gemeente doen om de veiligheid in de stad te bevorderen? Over welke vormen van inzet gaat het dan? Hoeveel kost dat, of: hoeveel mag het kosten? Allemaal zaken waarover goed moet worden nagedacht en waarover de gemeente met de veiligheidsdiensten (vooral politie) heldere afspraken moet maken. Dat doet de gemeente door regelmatig veiligheidsplannen, -agenda's en uitvoeringsplannen op te stellen, die met de betrokkenen af te stemmen. Daarna moet de volksvertegenwoordiging daar een besluit over nemen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad moet elke vier jaar de doelen voor veiligheid door handhaving van de openbare orde en hulpverlening door de politie vaststellen.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=veiligheidsagenda&sort=date_desc


 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: