Agendawijzer

Veiligheidszone hoogspanningsleiding

Geschreven op: 30-06-2023 | Laatst bewerkt op: 07-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van een hoogspanningsmast

Een aangepast bestemmingsplan voor het gebied rond de hoogspanningsleiding.

13 juli 2023 - Plenair, besluit.

  • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening Veiligheidszone-hoogspanningsleiding (23172 AANVAARD 43/0

Waar gaat het over?

Het bestemmingsplan voor het gebied rondom de hoogspanningsleiding moet opnieuw vastgesteld worden. Vervolgens zijn er zes zienswijzen ingediend, maar die geven geen aanleiding om zaken aan te passen.

Waarom praat de raad hierover?

De raad dient akkoord te gaan met de voorgestelde reactie op zienswijzen. Daarnaast moet het bestemmingsplan vastgesteld worden. Aan de wegingstafel bepaalt de raad of een inhoudelijke bespreking gewenst is.

Waar vind ik de stukken?

U vindt de stukken in de documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=veiligheidszone-hoogspanningsleiding

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen