Agendawijzer

Verordening Woonlastenfonds 2024

Raadsnummer: 24157

Geschreven op: 07-06-2024 | Laatst bewerkt op: 07-06-2024 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Afbeelding:Woonlasten

Het Woonlastenfonds 2024: Financiële steun voor inwoners met een laag inkomen.

 

Waar gaat het over?

De gemeente Almere heeft een speciale financiële regeling voor mensen met een lager inkomen, genaamd het Woonlastenfonds. Dit fonds, opgezet in 1997, helpt huishoudens die door de kwaliteitskorting minder huurtoeslag ontvangen. Kwaliteitskorting houdt in dat de regering minder huurtoeslag geeft aan mensen met een huur net boven een bepaalde limiet, om hen te motiveren naar goedkopere huurwoningen te verhuizen. Echter, gezien de schaarste aan betaalbare huurwoningen in Almere, wordt deze korting door het fonds deels terugbetaald aan de bewoners. Voor 2024 wordt 58% van deze korting vergoed, wat ongeveer uitkomt op €25 per maand voor degenen die hiervoor in aanmerking komen.

Waarom praat de raad hierover?

Het Woonlastenfonds is geen vaststaand beleid, maar wordt elk jaar herzien en aangepast naar de huidige financiële en woningmarkt situaties. De gemeenteraad bespreekt de verordening van 2024 om de continuïteit van de steun aan inwoners met een beperkt inkomen te waarborgen en om technische wijzigingen, zoals de aanpassing van de correctiefactor, vast te leggen. Door de grote vraag naar betaalbare woningen, gecombineerd met de toenemende immigratie en demografische ontwikkelingen, is de druk op het fonds groot. De raad overweegt deze problematiek mede omdat het stoppen of verminderen van het fonds op korte termijn niet alleen onrealistisch is, maar ook nadelig zou kunnen zijn voor de getroffen inwoners. Het Woonlastenfonds staat symbool voor de inspanningen van de gemeente om ondersteuning te bieden, maar ook voor de complexiteit van de wooncrisis die meer integrale oplossingen vereist.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24157


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: wonen
Raadsnummer : 24157