Agendawijzer

Cameratoezicht Almere Haven

Geschreven op: 24-03-2023 | Laatst bewerkt op: 21-04-2023 | Status onderwerp: klaar voor besluit

Foto van een beveiligingscamera in de openbare ruimte

Twee moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. naar aanleiding van het actualiteitenhalfuur.

  • Motie vreemd: Cameratoezicht in centrum Almere Haven hervatten (23087)  STEMMEN STAKEN 22/22 - volgende vergadering opnieuw in stemming.

 


Waar gaat het over?

Op 23 maart stelde een raadslid vragen tijdens het actualiteitenhalfuur. Want het cameratoezicht in Almere Haven is stopgezet. Kort daarna werd ingebroken bij een tabakszaak. Maar volgens het college College = college van B&W is een enkele inbraak niet voldoende om meteen weer cameratoezicht in te stellen. Niet iedereen was tevreden met de antwoorden. Daarom werden twee moties aangekondigd.

De eerste motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. roept op om per direct weer het cameratoezicht in Almere Haven te hervatten. Ook wil de indiener dat de gemeente de mogelijkheden voor permanent cameratoezicht onderzoekt.

De indieners van de tweede motie willen dat het college onderzoekt welke winkels met rolluiken een verhoogd inbraakrisico hebben. Ook is de vraag of deze winkeliers dan een vergoeding kunnen krijgen voor de aanleg van verzink-gleuven. Daarmee wordt de kans op een inbraak kleiner.

Waarom praat de raad hierover?

Raadsleden hebben verbinding met de stad en kunnen alle onderwerpen agenderen als ze het van belang vinden.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=cameratoezicht&sort=date_desc


 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen